تبیان، دستیار زندگی
جوادی چنین مطرح می سازد که «باید بررسی کنیم آیا در این مقاله چنین کاری صورت گرفته است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقد مقاله بازاندیشی سنت معنوی پیامبر (ص)

جوادی چنین مطرح می سازد که «باید بررسی کنیم آیا در این مقاله چنین کاری صورت گرفته است؟

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
ز

مقاله پیش رو اثری از دکتر قاسم جوادی؛ عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و مدیر گروه ادیان و مذاهب مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) است. در این مقاله به نقد مقاله شهرام پازوکی تحت عنوان «بازاندیشی سنت معنوی پیامبر (ص)» که بحثی را با عنوان «راه کارهای دقیق بازاندیشی سنت پیامبر (ص) در دوران مدرن» مطرح ساخته پرداخته شده است.

جوادی چنین مطرح می سازد که «باید بررسی کنیم آیا در این مقاله چنین کاری صورت گرفته است؟ و آیا در سراسر مقاله نکته ای وجود دارد که بتواند به عنوان یک بحث جدید و راه کار برای بازاندیشی سنت پیامبر (ص) مورد استفاده قرار گیرد؟ با بررسی مقاله به این مسأله دست می یابیم که واقعا نکته جدیدی در آن ارائه نشده است.»

جهت دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.


منبع:
پرتال جامع علوم انسانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.