تبیان، دستیار زندگی
اصول کافی عنوان بخش اول از بخش های سه گانه كتاب حدیثی الکافی است. در این بخش، احادیث مربوط به اعتقادات شیعه و زندگی امامان شیعه و برخی از احادیثی که درباره رفتارهای فرد مسلمان سخن می گوید، گردآوری شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اصول کافی چه نوع کتابی است؟

اصول کافی عنوان بخش اول از بخش های سه گانه كتاب حدیثی الکافی است. در این بخش، احادیث مربوط به اعتقادات شیعه و زندگی امامان شیعه و برخی از احادیثی که درباره رفتارهای فرد مسلمان سخن می گوید، گردآوری شده است.

فرآوری: محمد باعزم- بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
اصول

 اصول کافی عنوان بخش اول از بخش های سه گانه كتاب حدیثی الکافی است. در این بخش، احادیث مربوط به اعتقادات شیعه و زندگی امامان شیعه و برخی از احادیثی که درباره رفتارهای فرد مسلمان سخن می گوید، گردآوری شده است. اصول کافی مهم ترین منبع شناخت باورهای شیعیان است که بارها به صورت مجزا از اصل کتاب کافی منتشر و ترجمه ها و شرح های متعددی نیز بر آن نوشته و منتشر شده است. نویسنده کتاب ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی (م ٣٢٨ق) معروف به ثقة الاسلام کلینی است. وی از علما و محدثان دوره غیبت صغری است. اصول کافی عنوان بخش اول از بخش های سه گانه كتاب حدیثی الکافی است. در این بخش، احادیث مربوط به اعتقادات شیعه و زندگی امامان شیعه و برخی از احادیثی که درباره رفتارهای فرد مسلمان سخن می گوید، گردآوری شده است (٣٧٨٥ حدیث). نویسنده در دو بخش دیگر کتاب به روایات فقهی و مواعظ اخلاقی پرداخته است.

اصول کافی مهم ترین منبع شناخت باورهای شیعیان است که بارها به صورت مجزا از اصل کتاب کافی منتشر و ترجمه ها و شرح های متعددی نیز بر آن نوشته و منتشر شده است.

از آنجا که در بین کتب اربعه فقط الکافی به روایات عقیدتی پرداخته است، این بخش از این کتاب همیشه مورد توجه شیعیان بوده است و به همین دلیل به صورت مجزا نیز منتشر شده است. علمای شیعه شرح های متعددی بر آن نگاشته اند، چنان که ترجمه آن نیز مد نظر بوده و چند ترجمه به زبان فارسی از آن منتشر شده است. شرح ها شرح دهندگان اصول کافی دو گروه هستند؛ گروهی که تمام کتاب الکافی را شرح کرده اند و ضمن آن اصول کافی را نیز شرح کرده اند و گروهی که فقط به شرح اصول کافی پرداخته اند.

شرح های اصول کافی

شرح های معروف که به شرح اصول کافی اختصاص دارند عبارتند از: درخشان پرتوی از اصول کافی اثر سید محمد حسینی همدانی که به زبان فارسی است و چاپخانه علمیه قم آن را در شش جلد منتشر کرده است. شرح اصول الکافی اثر صدرالدین محمد شیرازی (ملا صدرا) (م ١٠٥٠ق) که به زبان عربی است و موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی آن را در سه جلد توسط منتشر شده است. شرح الکافی اثر ملا صالح مازندرانی (م١١١٠ق) که به زبان عربی است و علاوه بر اصول، بخش روضه کافی را نیز شرح كرده است. المكتبة الاسلامیة این شرح را در ١٢ جلد منتشر کرده است. الذریعة الی حافظ الشریعة اثر محمد بن محمد مومن گیلانی که به زبان عربی است و انتشارات دارالحدیث آن را در ٢ جلد توسط منتشر کرده است. الحاشیه علی اصول الکافی اثر ملا محمد امین استرآبادی که دار الحدیث آن را منتشر کرده است. الحاشیه علی اصول الکافی اثر سید احمد بن زین العابدین العلوی العاملی. الحاشیه علی اصول الکافی اثر سید بدرالدین بن احمد الحسینی العاملی که دار الحدیث آن را منتشر کرده است. به جز این موارد، چندین شرح دیگر نیز بر اصول کافی نوشته شده كه نیمه تمام مانده اند. مجموعه این كتاب ها در نرم افزار كلینی قابل دسترسی است.

ترجمه های فارسی

ترجمه محمد باقر كمره ای كه المكتبة الاسلامیة آن را ٤ جلد در تهران منتشر کرده است؛ ترجمه محمد باقر كمره ای كه انتشارات اسوه در ٦ جلد منتشر کرده است؛ ترجمه سید جواد مصطفوی كه كتاب فروشی علمیه اسلامیه در ٤ جلد منتشر کرده است.


منابع:
مدیرشانه چی، کاظم، تاریخ حدیث، ص١١٨.
سایت ویکی شیعه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.