تبیان، دستیار زندگی
با سقوط ولسوالی های حصارک، ننگرهار و لوگر به دست طالبان هم اکنون امنیت کابل بیش از پیش در معرض خطر طالبان است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طالبان امنیت کابل را تهدید می کند 

با سقوط ولسوالی های حصارک، ننگرهار و لوگر به دست طالبان هم اکنون امنیت کابل بیش از پیش در معرض خطر طالبان است.

بخش سیاست تبیان

طالبان امنیت کابل را تهدید می کند

ولسوال حصارک ننگرهار مى گوید: هنوزهم وضعیت این ولسوالى متشنج است و اگر امنیت راه هاى منتهى به این ولسوالى تامین نگردد، امنیت این ولسوالى هیچ وقت تامین نخواهد شد.
حاجى عبدالخالق، ولسوال حصارک گفت: فعلاً به شمول وى، هیچ مامور دولتى در ولسوالى حصارک حضور ندارند و ولسوالى از سوى طالبان محاصره شده است.
موصوف افزود: وضعیت خراب است، همه پولیس و سربازان خارج شده اند، حالا فقط نیروهاى کوماندو در آنجا مستقر اند و ولسوالى تا سه دروازه از سوى طالبان محاصره شده و عملیات تعرضى نیروهاى کوماندو به زودى آغاز خواهد شد.
ولسوال در مورد علت خرابى وضعیت این ولسوالى گفت: یک سلسله مشکلات وجود دارد که در مورد آن چیزى گفته نمى تواند؛ اما تاکید کرد که معلومات خود را چند روز بعد با همه رسانه ها در جریان خواهد گذاشت.
به گفت   موصوف، تامین امنیت این ولسوالى، بدون امن شدن راه منتهى 16 کیلومترى ولسوالى سروبى کابل به این ولسوالى، امکان ندارد.
وی در مورد تامین امنیت گفت: براى یک پوسته مقامات ولسوالى سروبى کمک مى کنند، یک پوسته خود ما جور مى کنیم و در 12 کیلومتر راه متباقى، باید شش پوسته ایجاد کرد که هر یک آن باید بیست سرباز داشته باشد؛ با این کار امنیت حصارک، ننگرهار، کابل و لوگر تامین مى گردد.منبع: خبرگزاری پژواک