تبیان، دستیار زندگی
: برخی از فراگیران آنلاین ممکن است هنوز به این ضرب المثل قدیمی پایبند باشند که : کار امروز را به فردا میانداز با این حال، به نظر می رسد کسانی هستند که همیشه تا آخرین لحظه برای تکمیل کار یادگیری خود صبر می کنند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تنبلی؛ آیا تنبلی هم انواع و اقسامی دارد؟


 برخی از فراگیران آنلاین ممکن است هنوز به این ضرب المثل قدیمی پایبند باشند که : "کار امروز را به فردا میانداز" با این حال، به نظر می رسد کسانی هستند که همیشه تا آخرین لحظه برای تکمیل کار یادگیری خود صبر می کنند (یا به بیانی وقت تلف می کنند) در این مقاله، 5  مدل از انواع به تعویق انداختن کارها که هر حرفه ای آموزش الکترونیک باید بداند را توضیح می دهیم.

تنبلی؛ آیا تنبلی هم انواع و اقسامی دارد؟

اهمال کاری دارای اثرات متنوع و گسترده ای است و می تواند انگیزه یادگیرنده، تعامل و مشارکت وی را کاهش دهد، و همچنین مانع رسیدن به اهداف او شود تنبل ها به جای این که از آموزش خود هیجان زده باشند، درست قبل از اتمام مهلت عجله می کنند و هرگز واقعا جذب موضوع نشده و از آن لذت نمی برند. در واقع، آنها ممکن است آنقدر صبر کنند که حتی نتوانند دوره آموزشی را به اتمام برسانند! به همین دلیل است که مسئولین آموزش الکترونیک بایستی از انواع مختلف اهمال کاری آگاه باشند، بدانند به دنبال چه صفاتی باشند و چگونه از طریق طرح درس آموزش الکترونیک بصری، برای جلوگیری از آن اقدام نمایند.

5 نوع  دانشجوی تنبل!

هیچ دو تنبلی مثل هم نیستند! با این حال، بسیاری از آنها را می توان در دسته های خاص با صفات خاص قرار داد اساتید آموزش الکترونیک می توانند از این دستورالعمل ها برای پیدا کردن چرایی تنبلی فراگیران دوره آموزش الکترونیک استفاده کنند.

1. بندباز زمان

این اهمال کاران برای هیجان و اضطراب تا لحظه آخر زندگی صبر می کنند. آنها از اضطراب، آدرنالین و استرسی که این صبر به ارمغان می آورد لذت می برند. بندباز زمان یک کله خر از نوع " تحت فشار می توانم به خوبی کار کنم" است. با این حال، این افراد ممکن است تمام انرژی خود را صرف یادگیری نکنند، آنها فقط مقدار کمی از وقت و توجه خود را به کار یادگیری اختصاص می دهند، که بدان معنی است که نتیجه نهایی آموزش الکترونیک آنان، واقعیت را منعکس نمی کند.

دسته ای از تنبل ها که "تنبل نگران" نام دارند اجازه می دهد تا ترس و اضطراب، آنها را از تکمیل کار یادگیری بازبدارد. ترس از شکست باعث می شود که تا لحظه آخر صبر کنند. دسته ای دیگر به نام بند باز زمان از نوع " تحت فشار می توانم به خوبی کار کنم" هستند. با این حال، این افراد ممکن است تمام انرژی خود را صرف یادگیری نکنند، آنها فقط مقدار کمی از وقت و توجه خود را به کار یادگیری اختصاص می دهند

2. نگران

در طول زمان، همه نگرانی را تجربه می کنند، اما  "تنبل نگران" اجازه می دهد تا ترس و اضطراب، او را از تکمیل کار یادگیری بازبدارد. ترس از شکست باعث می شود که تا لحظه آخر صبر کنند،  آنها همچنین در مورد نظرات دیگران و اینکه در نظر همتایان چگونه به نظر می رسند نگرانند. این تنبل ها معمولا معتقدند که شرکت نکردن در کاری بهتر از تلاش کردن و شکست خوردن است. در بعضی موارد، آنها حتی ممکن است نتوانند تا پایان مهلت داده شده تصمیم گیری کنند این ها همگی ناشی  از نگرانی، اضطراب، و ترس است.

تنبلی؛ آیا تنبلی هم انواع و اقسامی دارد؟

3. ساعت خوش

این نوع از تنبل ها دیدگاهی متفاوت به زمان دارند. آنها فکر می کنند همیشه زمان زیادی برای تکمیل کار یادگیری دارند، و نیازی نیست که نزدیکی انتهای مهلت زمانی نگران باشند. این امر منجر به تنش های غیر ضروری می شود، چرا که  آنها باید به جای تقسیم کار،  برای انجام کل کار در زمانی کوتاه عجله کنند. این فراگیران آنلاین ترجیح می دهند به جای از قبل برنامه ریزی کردن کارها، هر زمان کاری پیش آمد، سریعا انجام دهند. به عبارت دیگر، آنها برنامه ریزان و سازمانده گان موثری نیستند.
تنبل ها دیدگاهی متفاوت به زمان دارند! برخی همیشه می خواهند بهترین باشند و این باعث می شود آنها تبدیل به تنبل هایی شوند که برای هر مرحله فکر می کنند و زمان بیشتری برای کار خود در نظر می گیرند.  سوتیتر

4. آرمان گرا

برخی فراگیران آنلاین همیشه می خواهند بهترین باشند، و این باعث می شود آنها تبدیل به تنبل هایی شوند که برای هر مرحله فکر می کنند. آنها ممکن است برنامه های از پیش تعیین شده خوبی داشته باشند، اما تصمیم های جدیدی می گیرند و از نو هر مرحله از دوره های آموزش الکترونیک را تا زمانی که از مناسب بودن آن مطمئن شوند انجام می دهند. در برخی موارد، حتی ممکن است وظایف آموزشی را آغاز نکنند چون از نتیجه نامطلوب می ترسند.

5. زنبور عسل پرکار

برخی از تنبل ها هم هستند که به وظایف آموزشی بسیار علاقه دارند، فقط  زمان کافی در طول روز ندارند! آنها زمان کم می آورند و انقدر کار را  به تعویق می اندازند تا بتوانند مسائل مهم تر خود را انجام  دهند. آنان زنبور عسل های پرکاری هستند که ممکن است به تمرکز بر مدیریت زمان و مهارت های اولویت دهی بیشتر نیاز داشته باشند.

در مطلب بعد درباره نحوه برخورد با این تنبل ها و کاهش  اهمال کاری آنان صحبت خواهیم نمود. 
ادامه دارد...

.منابع :
elearningindustry.com/
eLearning Professionals Can Improve Their Time Management Skills 
Prevent Learner Procrastination In eLearning
بخش آموزش الکترونیک سایت تبیان
تهیه: فائزه سید خاموشی،تنظیم:نیلوفر یاقوتی