تبیان، دستیار زندگی
اگر می خواهید درباره عملیات روانی و تکنینک ها و راهبردهای آن بدانید خوب است به غیر مباحث تئوری این موضوع را در قالب ترجمه ای از اسنادی که بیانگر یک برنامه ریزی برای عملیات روانی بوده اند را مطالعه بفرمایید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عملیات روانی را از آمریکایی ها بیاموزید!

اگر می خواهید درباره عملیات روانی و تکنیک ها و راهبردهای آن بدانید خوب است به غیر مباحث تئوری این موضوع را در قالب ترجمه ای از اسنادی که بیانگر یک برنامه ریزی برای عملیات روانی بوده اند را مطالعه بفرمایید.

فرآوری: محسن بابایی- بخش ارتباطات تبیان
عملیات روانی

کتاب  " تکنیک ها و روندهای عملیات روانی مرکز فرماندهی وزارت جنگ امریکا" حاوی دستور العمل هایی است که به صورت محرمانه در وزارت جنگ آمریکا انتشار یافته است و تکنیک ها و روندهای اجرایی عملیات روانی ارتش آمریکا را مطرح ساخته و به ارائه راهنمایی های کلی برای فرماندهان و برنامه ریزان عملیات های نظامی می پردازد تا آثار روانی این عملیات ها را در خصوص گروه های هدف مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین با بیان راهنمایی های لازم برای نیروهایی که مواد عملیاتی ضروری را جهت انجام عملیات روانی فراهم می سازند، روندهای اجرای عملیات روانی را در حمایت از سایر عملیات های نظامی توضیح می دهد. علاوه بر این، عملیات روانی را با سیستم عملیات میدانی ارتش به صورت یکپارچه درآورده تا فرماندهان و آموزش دهندگان نیز آن را همراه با برنامه آموزش و ارزیابی نظامی در آموزش های خود به کار گیرند.

علی رغم آن که این سند به شکل محرمانه تدوین یافته است، ترس از آن که محتوای آن فاش و در اختیار مخالفین ارتش ایالات متحده آمریکا قرار گیرد، دست اندرکاران تدوین سند را به آن داشته است که در برخی موارد «صراحت» لازم را در متن تهیه شده به کار نبندند تا اقدامات شرم آور آنها کمتر آشکار شود

این دستور العمل، نه یک آیین نامه، که یک راهنماست و به کارگیرنده را به تکنیک ها و روندهای ارائه شده محدود نمی کند. در این دستور العمل لفظ "دشمن" به افراد و گروه هایی اطلاق می گردد که با اعلام رسمی و یا غیر رسمی جنگ، به صورت نظامی یا سیاسی و یا شیوه ای دیگر با ایالات متحده درگیر شده باشند.

این مجموعه پیشتر به صورت محدود و مختصر و در قالب بولتن از سوی انتشارات خبرگزاری فارس منتشر شده بود که در پی درخواست های بیشمار، اقدام به انتشار تفصیلی آن به صورت کتاب نمود.
کتابی که پیش رو دارید،‌ یکی از بهترین نمونه های آشکار تاثیر مخرب فرمانروایی ابلیس بر انسان است. گروهی متخصص و چیره دست بهترین اوقات و فرصت های زندگی را با خدعه و تزویر صرف برنامه ریزی برای استیلای بر دیگران به ویژه ملل مستعضف و جوامع پایین دست همچون ویتنام، آفریقا و ... می کنند. که اگر برای این تلاش که اسم آن را «عملیات روانی» گذاشته اند مقصودی صرفاً جز حفظ سرزمین خویش نداشتند بر آنها خرده ای نمی توان گرفت که انسان باید و باید در مقابل تهاجم دشمنان خویش چاره اندیشی کند، ولی متاسفانه با کشوری روبرو هستیم که به حق «شیطان بزرگ» نام گرفته است و هدفی جز استکبار و استعلای نا به حق بر مستضعفان گیتی در پیش روی خود  نمی بیند.
آنچه را تاکنون آمریکای جهانخوار در دوره های مختلف حیات کوتاه خود برای استثمار منابع انسانی و ذخایر طبیعی کشورها به ویژه کشورهای ضعیف انجام داده است، خود به تنهایی تاریخی طولانی مدت از جنایت و خیانت نسبت به آرمان های متعالی انسانی است.
خواننده گرامی همزمان با مطالعه این کتاب، این فرض را در نظر بگیرد که اگر این نیروهای کارآمد در کلیه رشته های علوم عمر خود رادر جهت ارتقای زندگی معنوی و مادی همنوعان خود در سراسر جهان به کار می گرفتند، اکنون ثمر و بهره ای جاودانه برای تلاش بی وقفة خود می یافتند.

در پایان خاطر نشان می سازد علی رغم آن که این سند به شکل محرمانه تدوین یافته است، ترس از آن که محتوای آن فاش و در اختیار مخالفین ارتش ایالات متحده آمریکا قرار گیرد، دست اندرکاران تدوین سند را به آن داشته است که در برخی موارد «صراحت» لازم را در متن تهیه شده به کار نبندند تا اقدامات شرم آور آنها کمتر آشکار شود اما از لابه لای متون این سند در می یابیم که ارتش شیطان بزرگ در راستای نیل به اهداف پلید و شوم خود از هیچ اقدام بی شرمانه ای علی الخصوص در میدان عملیات روانی ابا ندارد و به هر طریق ممکن از طریق کاربست انواع و اقسام حیله های شیطانی درصدد تفوق و برتری بر نیروهای مخالف خویش بر می آید.

این دستور العمل، نه یک آیین نامه، که یک راهنماست و به کارگیرنده را به تکنیک ها و روندهای ارائه شده محدود نمی کند. در این دستور العمل لفظ "دشمن" به افراد و گروه هایی اطلاق می گردد که با اعلام رسمی و یا غیر رسمی جنگ، به صورت نظامی یا سیاسی و یا شیوه ای دیگر با ایالات متحده درگیر شده باشند.

برخی سرفصل های کتاب عبارتند از:

توانایی ها و محدودیت ها

سیکل عملیات روانی و روند برنامه ریزی

برنامه ریزی مبارزات عملیات روانی

جمع آوری اطلاعات

تحلیل مخاطب هدف

تولید محصول

تولید رسانه ای و پیش آزمون محصول

عملیات روانی اسیر جنگی دشمن

تجزیه و تحلیل تبلیغات و انجام ضدتبلیغات

سیستم پخش هوابرد عملیات روانی

عملیات های تاکتیکی

و...منابع:فارس، پاتوق کتاب فردا