تبیان، دستیار زندگی
قصد داریم به مناسبت سالروز قیام هفدهم شهریور ، شما را به موزه ای ببریم که گوشه هایی از ظلم و جنایت رژیم سفاک پهلوی را به شما نشان بدهد موزه ای که شاهد خاطرات تلخی بوده و تاریخ مصور دردناکی از انواع و اقسام شکنجه مبارزین را پیش روی شما قرار می دهد و دیدن آ
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موزه ای با خاطرات تلخ + عکس

قصد داریم به مناسبت سالروز قیام هفدهم شهریور ، شما را به موزه ای ببریم که گوشه هایی از ظلم و جنایت رژیم سفاک پهلوی را به شما نشان بدهد ؛ موزه ای که شاهد خاطرات تلخی بوده و تاریخ مصور دردناکی از انواع و اقسام شکنجه مبارزین را پیش روی شما قرار می دهد و دیدن آن برای آشنایی با گوشه هایی از تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی ایران ضروری است.

علیرضا عابدینی-بخش گردشگری تبیان


بنای ساختمان زندان (موزه فعلی) در سال 1311 به دستور رضاشاه و تحت نظر معماران آلمانی به صورت بنای مدور ساخته شد و در سال 1316 تحت عنوان توقیف گاه شروع به کار کرد و بعدها با نام زندان موقت شهربانی و زندان زنان به کار خود ادامه داد. در بهمن 1350 با گسترش مبارزات مردمی و با الگو برداری از دستگاه امنیتی انگلیس ، تشکیلات جدید ، تحت عنوان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک-شهربانی راه اندازی شد و با به کارگیری خشن ترین و بی رحم ترین بازجویان شکنجه گر ، سرکوب مخالفان و مبارزان را دنبال کرد.
ساختمان بنا به شکلی است که هیچ گونه صدایی از درون زندان به خارج و بالعکس نمی رسد. همچنین دمای هوای آن در زمستان ها بسیار سرد و در تابستان ها بسیار گرم است. ظرفیت زندان نیز 200 نفر بوده که در مواقعی مثل 15 خرداد 1342 تا 800 نفر را نیز در آن جای داده اند. براساس گفته راهنمای موزه تعداد ده هزار نفر در این زندان ، زندانی شده اند.
از درموزه که وارد می شوی ، دو خودروی لیموزین که یکی متعلق به نعمت الله نصیری ، سومین رئیس ساواک و دیگری متعلق به ارتشبد حسین فردوست ، رئیس دفتر اطلاعات ویژه شاه است ، توجه شما را به خود جلب می کند. در ادامه مسیر به اتاق نگهداری اسلحه می رسید که انواع تفنگ و اسلحه در آن نگهداری می شود. سپس راهنمای موزه ما را به سالن نمایش فیلم دعوت می کند و در فیلمی که پخش می شود ، خانمی که زمانی یکی از زندانیان این زندان بوده ، خاطراتی از شکنجه هایی که در این زندان دیده تعریف می کند و سپس آقایی که او هم از زندانیان اینجا بوده اطلاعاتی راجع به موزه بیان می کند. از سالن نمایش بیرون می آییم و وارد محوطه اصلی زندان می شویم. از بدو ورود به محوطه اصلی به ترتیب از قسمت های زیر بازدید می کنیم:
1-ورودی که دراین قسمت مشخصات زندانیان در دفتر ثبت می شده است
2- اتاقی که ماکت «طیب» یکی از مبارزین زندان در آن قرار دارد
3-اتاق نگهداری لباس زندانیان
4- اتاق پوشیدن «فرنچ» که لباس مخصوص زندان بود. دراین قسمت به چشم زندانیان چشم بند زده می شد تا مسیرهای رفت و آمد را نبینند
5- عکاسخانه که در آن از زندانیان عکس می گرفته اند
6- محوطه اصلی مدور زندان و حیاط زندان ، که ماکت آویزان زندانیان از نرده ها ، شکنجه آویزان کردن آنان را نمایش می دهد
7- اتاق دکترحسینی و شکنجه با تخت شلاق (تختی که زندانی به آن بسته می شد و به او شلاق زده می شد) و آپولو (صندلی که زندانی روی آن می نشست و شوک الکتریکی به او داده می شد و کف پای او شلاق زده می شد)
8- اتاق قفس داغ (قفسی که زندانی را از درتنگ آن وارد می کردند و زیرآن اجاق روشن می کردند و با شلاق روی سقف قفس می زدند)
9- اتاق دکتر منوچهری و هوشنگ منوچهری و شکنجه از طریق آویزان کردن معکوس و شکنجه قپانی
10- اتاق آرش شکنجه گر معروف 
11- فضایی که اسامی مبارزینی که در این زندان شکنجه شده اند ، روی تابلوهایی بر دیوار زده شده است
12- راهرویی که در آن عکس های مبارزین در قاب عکس هایی بر دیوار زده شده است
13-بند عمومی که ماکت های ساخته شده وضعیت زندانیان در بند را نشان می دهد
14- اتاق یادبود شهدای زندان 
15- اتاق مکاتبات شاه و مقامات حکومتی که نامه های ارسالی بین شاه و زندان در آن نمایش داده شده است
16- اتاق نمایش لوازم شخصی و اشیایی که زندانیان در زندان ساخته اند. مانند تسبیحی که از خمیر نان ساخته شده و...
17- اتاق مربوط به معرفی و فعالیت های حزب ملل اسلامی
18- سلول های انفرادی
19- بند مشاهیر که ماکت شخصیت های سیاسی  در زندان مانند مقام معظم رهبری ، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله اشرفی اصفهانی، دکتر مفتح، آیت الله طالقانی، دکتر رجایی ، اصغر قهرمان و ... را نشان می دهد.
20- اتاق تمشیت که شکنجه و شوک الکتریکی در آن انجام می گرفته است.
21- اتاق مجلل رئیس زندان
22- اتاق ملاقات
23- اتاق پانسمان
24-  حوض آب محوطه که با شکستن یخ آن در زمستان، زندانی را داخل آن می انداخته اند و پس از بیرون آوردن از حوض شلاق می زدند
25-حمام که در بهترین حالت دوهفته یکبار به مدت سه تا پنج دقیقه با شرایط بسیار سخت امکان استفاده از آن فراهم بوده است
26- فروشگاه محصولات فرهنگی و خروجی موزه

موزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکسموزه ای با خاطرات تلخ + عکس