تبیان، دستیار زندگی
ست مشاور رییس جمهور و رییس مركز امور بانوان و خانواده گفت: تقویت حوزه های علمیه یكی از راهكارهای مبارزه با ورود اوهام و خرافات به دین است. دكتر نسرین سلطانخواه روز شنبه در بیرجند به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: با توجه به ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقویت حوزه های علمیه یكی از راهكارهای مبارزه با ورود اوهام و خرافات به دین است

مشاور رییس جمهور و رییس مركز امور بانوان و خانواده گفت: تقویت حوزه های علمیه یكی از راهكارهای مبارزه با ورود اوهام و خرافات به دین است.

دكتر نسرین سلطانخواه روز شنبه در بیرجند به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: با توجه به اینكه زنان در صف مقدم مبارزه با شبیخون فرهنگی هستند باید برای مقابله با این مساله مجهز و مسلح شوند.

وی افزود: بر این اساس تقویت مكتبها، حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش برای داشتن زنان فرهنگی قوی كه بتوانند با این شبیخون فرهنگی مبارزه كنند امری مهم است.

او گفت: مساله‌ای كه در شبیخون فرهنگی نمود پیدا می‌كند و مقام معظم رهبری و تعدادی از مراجع نیز بطور جدی نسبت به آن هشدار دادند وارد شدن اوهام و خرافات به دین است.

وی ادامه داد: بانوان مبلغ و صاحبنظر می‌توانند درمراسم مذهبی حاضر شوند و با عرضه تعالیم ناب محمدی از جایگزین شدن اوهام و خرافات به جای تعالیم ناب اسلامی جلوگیری نمایند.