تبیان، دستیار زندگی
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر دانه های لوبیا بود. انتخاب گیاه لوبیا سبز به دلیل سریع الرشد بودن و همچنین پر محصول بودن بود. لوبیا در اکثر مناطق کاشت می شود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیر کود بیولوژیک بر میزان محصول لوبیا سبز

تاثیر کود بیولوژیک بر میزان محصول لوبیا سبز

یازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ها و ایده های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده های جالب، علاوه بر قدر دانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح های جدید شما عزیزان هستیم.

نام ایده: تاثیر کود بیولوژیک بر میزان محصول لوبیا سبز
نام ارائه دهنده/دهندگان: دلارام فیروزی-مبینا رستمیان-مهدیس مظلومی
 زمینه و نوع پروژه: گیاه شناسی
درجه سختی: دشوار
نام مدرسه: پژوهشسرای دانش آموزی دانشمند علی محمدی

چکیده

هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر دانه های لوبیا بود. انتخاب گیاه لوبیا سبز به دلیل سریع الرشد بودن و همچنین پر محصول بودن بود. لوبیا در اکثر مناطق کاشت می شود و جزو حبوبات پر مصرف در دنیا محسوب می شود. 

مقدمه

کودهای زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل خیز کننده ای گفته می شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم های سودمند خاکزی هستند. کودهای زیستی، ریزاندامگان هایی (میکروارگانیسم هایی) هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامین ها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه خاک برساند. مصرف کودهای زیستی کم هزینه تر هستند و در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی آورد.

کودهای زیستی مواد نگه دارنده میکروارگانیزم های سودمند خاک می باشند. در دهه های گذشته به دلیل مصرف کودهای شیمیایی اثرات زیست محیطی متعددی از جمله انواع آلودگی های آب و خاک و مشکلاتی در خصوص سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده به وجود آمد.

سیاست کشاورزی پایدار و توسعه پایدار کشاورزی، متخصصین را بر آن داشت که هر چه بیشتر از موجودات زنده در خاک در جهت تأمین نیازهای غذایی گیاه کمک بگیرد و بدین سان بود که تولید کودهای زیستی آغاز شد. نخستین کود زیستی در اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت و از آن تاریخ به بعد سایر کودهای بیولوژیک ساخته شدند. اندامگان (ارگانیزم هایی) که در تولید کودهای بیولوژیک مورد استفاده قرار می گیرند عمدتاً از محیط زیست جداسازی می شوند.

تاثیر کود بیولوژیک بر میزان محصول لوبیا سبز

در شرایط آزمایشگاه در محیط های کشت مخصوص تکثیر و پرورش پیدا می کنند، آماده و مصرف می شوند. البته مصرف کودهای زیستی دیرینگی زیادی دارد. تولیدکنندگان محصولات برای تقویت زمین های کشاورزی، گیاه تیره ای به نام لگومینوز را کشت می کردند و بر این باور بودند که با کشت آن باروری خاک افزایش پیدا می کند.

هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر دانه های لوبیا بود. انتخاب گیاه لوبیا سبز به دلیل سریع الرشد بودن و همچنین پر محصول بودن بود. لوبیا در اکثر مناطق کاشت می شود و جزو حبوبات پر مصرف در دنیا محسوب می شود. دانش آموزان جهت بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر دانه های لوبیا دو نوع بذر متفاوت را کاشتند.

گروهی آغشته به کود ارگانیک بود و دیگری به هیچ کودی آغشته نبود. برای مشخص کردن میزان اختلاف رشد براساس کودهای بیولوژیک برخی از بذرها آغشته به کود شدند، برخی دیگر از بذرها آغشته به آب شدند و مابقی بذر ها را با هر دو (کود و آب) آغشته کردند. بوته که سه برگچه شد دانش آموزان تنش شوری را اعمال کردند تا میزان تحمل گیاه و میزان محصول اندازه گیری شود.

 مهارت کسب شده
1. چگونگی تفکر طراحی
2. چگونی پژوهش و استخراج مطالب
3. آشنایی با استاندارهای طراحی و نحوه ارائه ایده در گام های اولیه و نهایی
4. آشنایی با روش های ایده یابی
5. آشنایی با نگارش مقاله
6. آشنایی با تاثیرات کودهای بیولوژیک

بخش پروژه های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: مهدی رحمانی، تنظیم:نیلوفر یاقوتی