تبیان، دستیار زندگی
شد  شرح و آموزش گام به گام مناسك حج در تازه‌ترین نرم‌افزار با عنوان ''حج سفر سبز عاشقان ''منتشر شد.  در این نرم‌افزار، شرح و آموزش گام به گام مناسك حج، احكام ادعیه و آداب مناسك حج و زیارت اماكن متبركه، دایره‌الم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نرم‌افزار حج سفر سبز عاشقان منتشر شد

شرح و آموزش گام به گام مناسك حج در تازه‌ترین نرم‌افزار با عنوان ''حج سفر سبز عاشقان ''منتشر شد.

در این نرم‌افزار، شرح و آموزش گام به گام مناسك حج، احكام ادعیه و آداب مناسك حج و زیارت اماكن متبركه، دایره‌المعارف كامل مكه و مدینه گنجانده شده است.
همچنین در نرم‌افزار ''حج سفر سبز عاشقان'' مجموعه كامل از قرائت قرآن، ادعیه، تواشیح، اذان، مداحی و مرثیه و نقشه هوشمند مكان یابی عربستان و مكه معظمه و مدینه منوره وجود دارد.
این نرم‌افزار از سوی گسترش دنیای نرم‌افزار تولید و عرضه شد و بهای آن دوازده‌هزار و پانصد تومان است.
شبستان