تبیان، دستیار زندگی
اس محسن اراكی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در سخنانی ضمن ارایه گزارشی از ماموریت 10 ساله خویش به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در كشور انگلیس،‌ گفت: اقدامات آمریكا و همكارانش بعد از 11 سپتامبر یك نقشه از پ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اقدامات امریكا براى مقابله با اسلام از پیش طراحى شده اس

محسن اراكی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در سخنانی ضمن ارایه گزارشی از ماموریت 10 ساله خویش به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در كشور انگلیس،‌ گفت: اقدامات آمریكا و همكارانش بعد از 11 سپتامبر یك نقشه از پیش طراحی شده برای مقابله با اسلام و ترویج تروریسم دولتی بود.
وی درباره ادعاهای دروغین دفاع از حقوق بشر و آزادگی و دمكراسی در غرب گفت: در كشور انگلیس كه ادعای آزادگی دارد، برای برگزاری سمیناری اسلامی به شدت مورد تحریم خبری و اطلاع رسانی قرار گرفتیم به گونه ای كه حتی از بكارگیری كمترین امكانات خبری در آن ممانعت به عمل آوردند.
منبع : بازتاب