• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1395/06/08
  • تاريخ :

بازی جمع و ضرب مار پله ای

بازی جمع و ضرب مار پله ای

 این بازی یک بازی ساده و در عین حال سرگرم کننده به منظور تقویت عملکرد دانش آموزان و یادگیری بهتر چهار عمل اصلی است. 

راهنمای بازی :
در ابتدا هنگام ورود به بازی سه گزینه در صفحه نمایان می شود که مربوط به سطح بازی است
گزینه اول (Easy): با انتخواب این گزینه سطح آسان بازی انتخواب می شود که در این سطح جمع و ضرب اعداد کوچک انجام می شود.
گزینه دوم (Medium): با انتخواب این گزینه سطح متوسط بازی اجرا می شود که در آن جمع و اعداد بزرگتر انجام می شود.
"گزینه سوم (Hard): با انتخواب این گزینه بالاترین سطح بازی انتخواب می شود که در آن جمع و ضرب اعداد سه رقمی انجام می شود.
در قسمت بعدی بازی در پایین صفحه شما یک مهره  مشاهده می کنید. در ابتدا شما باید بر روی مهره کلیک کنید تا مهره بچرخد و روی یک عدد ثابت بایستد.
در مرحله بعد از مشخص شدن عدد مهره  موش درون بازی حرکت کرده و بعد سوال جمع یا ضرب پرسیده می شود.
٤ گزینه برای هر سوال وجود دارد که دانش آموزان باید جواب صحیح را انتخواب کنند
به منظور تمرین و بازی بیشتر اگر مهره موش روی نردبان درون بازی یا روی خانه ای که تونل در آن وجود دارد قرار بگیرد به خانه های عقب بازی بر می گردد.

برای دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - علی کلوت

UserName