ند حضرت  آیت الله العظمی سیستانى در دیدار وگفتگو با دبیر كل اتحادیه عرب، بر استقلال و یكپارچگى عراق تأكید كردند وگفتند: مردم باید یار و یاور یكدیگر باشند. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانى تبیان به نقل از  ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عراق باید یكپارچه بماند

حضرت  آیت الله العظمی سیستانى در دیدار وگفتگو با دبیر كل اتحادیه عرب، بر استقلال و یكپارچگى عراق تأكید كردند وگفتند: مردم باید یار و یاور یكدیگر باشند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانى تبیان به نقل از  رسا  عمروموسى، دبیر كل اتحادیه عرب، پس از دیدار و گفتوگو با حضرت  آیت الله العظمی سیستانى در كنفرانس خبرى گفت: از دیدار و گفتگو  حضرت با آیت الله العظمی سیستانى بسیار شاد هستم. وى افزود: حضرت  آیت الله سیستانى به نگرانیهاى اتحادیه عرب درباره عراق آگاه هستند و براى آنهاپاسخ مناسب دارند.
دبیر كل اتحادیه عرب با اشاره به نگرانیهاى اتحادیه عرب درباره عراق گفت: اتحادیه عرب نگران استقلال و آینده عراق است. وى بهنقل از آیت الله سیستانى افزود: عراق یكپارچه باید بماند و براى استقلال این كشور مسلمان همگان باید تلاش كنند و مردم عراق نیز باید یار و یاوریكدیگر باشند.
وى به نقل از آیت الله سیستانى ادامه داد: همگان باید به هویت عراق پاىبند باشند و دگرگون كردن آن را خواهان نباشند.