تبیان، دستیار زندگی
گل  - نكونام آفساید بود هوشنگ نصیرزاده در روزی كه تیم پاس توسط نكو نام یك گل آفساید به استقلال زد ، هاشمی نسب از یك اخطار فرار كرد ، یداله اكبری و نكونام اخطارهای مفتی دریافت كردند و عنایتی برای این كه محل خطا روی او ر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقد داوری بازی استقلال – پاس

گل  - نكونام آفساید بود

هوشنگ نصیرزاده

در روزی كه تیم پاس توسط نكو نام یك گل آفساید به استقلال زد ، هاشمی نسب از یك اخطار فرار كرد ، یداله اكبری و نكونام اخطارهای مفتی دریافت كردند و عنایتی برای این كه محل خطا روی او را به خارج از محوطه جریمه كشانده بودند ، فریادی كشید تا نقد داوری های سومین دوره رقابتهای لیگ حرفه ای این گونه آغاز شود.

اسماعیل صفیری كمك داور دوم این دیدار هر دو گل آفساید مجیدی و عنایتی را به درستی پرچم زد، اما همین كمك داور نتوانست موقعیت آفساید نكونام كه توپ را از خداداد دریافت كرد ، به درستی تشخیص دهد تا زننده گل دوم پاس در حالیكه چند سانتیمتر عقب تر از برومند در شرایط آفساید بود دروازه استقلال را باز كند.

مهدی هاشمی نسب كه با پای راست خود به قصد از كار انداختن منصوریان به سینه حریف تكل زد، حداقل از یك اخطار فرار كرد ، ضمن این كه اخطارهای مسعود مرادی به نكونام و یداله اكبری تا حدودی سختگیرانه بود . تشخیص صحنه خطا روی عنایتی به دلیل شكل قرار گیری او در محوطه جریمه ، مشكل بود ، زیرا مهاجم مشهدی استقلال پاهایش داخل محوطه و بدنش خارج از آن بود . اگر خطا از  باسن  به پایین بود پنالتی محرز است و اگر برای هل دادن بالاتنه بود آنوقت انگار خطا خارج از محوطه جریمه بوده است .البته پنالتی بودن آن صحنه درست تر به نظر می رسید . خرمگاه نه تنها یك بار به خاطر خطا روی خداداد می توانست اخطار بگیرد ، یك بار دیگر هم برهانی را در چند متری حسین نجاتی كمك داور اول به طور كاملا واضح هل داد كه در آن صحنه هم تنبیه نشد . قضاوت مسعود مرادی هر چند تا حدودی انتقاد آمیز بود اما در مجموع داوری خوب و مقتدرانه ای را به نمایش گذاشت.

حسین نجاتی نیز به جز در یك مورد ، فعال و دونده ظاهر شد و اسماعیل صفیری كه هنوز اضافه وزن دارد ، روی خط كند حركت می كند. وی با وجود این كه نتوانست آفساید بودن نكونام را تشخیص دهد ولی برای دو پرچم حساسی كه ترمز مهاجمین استقلال را كشید ، به خوبی عمل كرد.