تبیان، دستیار زندگی
ست  فقه به گونه ای در دوران غیبت كبری طراحی شده است كه بدون ولی فقیه، ناكارآمد خواهد بود. بهگزارش خبرگزاری تبیان به نقل از شبستان حضرت  آیت الله نوریهمدانی از مراجع تقلید،  در سخنرانی خود در مدرسه ع...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فقه در دوران غیبت، بدون ولی فقیه ناكارآمد است

فقه به گونه ای در دوران غیبت كبری طراحی شده است كه بدون ولی فقیه، ناكارآمد خواهد بود.

بهگزارش خبرگزاری تبیان به نقل از شبستان حضرت  آیت الله نوریهمدانی از مراجع تقلید،  در سخنرانی خود در مدرسه علمیه معصومیه (س)در باب دیدگاه علمای گذشته در مورد ولایت فقیه چیست؟ گفت: در باب ولایتفقیه، اجماعی كه كاشف از قول معصوم (ع) باشد نداریم. بنابراین باید سراغروایات اهل بیت (ع) برویم.
وی ادامه داد: بافت فقه در دوران غیبت كبریبه گونهای طراحی شده كه باید حاكم و ولی برای اجرای قوانین فقهی در تمامابواب فقه وجود داشته باشد. فقه بدون ولی فقیه، ناكارآمد است. به عنوانمثال در باب زكات آمده است كه امام (حاكم) زكات را جمع و در یك مكانمتمركز كند، وقتی زكات از نقاط دور و نزدیك كشور در یك محل جمع شود، آنهنگام راحت تر میتوان آن را در مصارف خود استفاده كرد. این قبیل مسائلنیازمند تشكیلاتی حكومتی است كه باید زیر نظر ولی فقیه جامع الشرایط ادارهشود.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلبكه فقهای اسلام بواسطه نیابت از ائمه اطهار (ع) دارای منصب اقامه نمازجمعه میباشند، خاطر نشان كرد: نماز جمعه یكی از شئون حكومت اسلامی است واین عبادت سیاسی ـ اجتماعی، باعث رشد فكری و آگاهی مردم از اوضاع جهانمیشود.
وی افزود: ائمه جمعه باید به گونهای خطبههای خود را تنظیم كنند كه به مردم تحلیل و بینش در مسائل اجتماعی دهد.