ست  استاد حوزه علمیه قم گفت: دنیای امروز، دنیایی نیست كه یك یا دو كشور داعیه سلطه طلبی و جهانخواری را در سر بپرورانند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تبیان به نقل از رسا، حجت الاسلام محسن غرویان بااشاره به ترفندهای ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انگلیس عامل صهیونیسم جهانی و به دنبال تسلط بر جهان است

 استاد حوزه علمیه قم گفت: دنیای امروز، دنیایی نیست كه یك یا دو كشور داعیه سلطه طلبی و جهانخواری را در سر بپرورانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تبیان به نقل از رسا، حجت الاسلام محسن غرویان بااشاره به ترفندهای گوناگون دشمنان اسلام بر ضد ایران اسلامی، امریكا وكشورهای اروپایی از جمله انگلیس را عامل دست صهیونیست خواند.
ویاضافه كرد: صهیونیستها در تمام دوران زندگی خود همیشه به دنبال تصاحب جهان و سیطره بر كشورهای دیگر بوده اند و امروز انگلیس این هدف را دنبال میكند.
پژوهشگرموسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی (ره) ادامه داد: انگلیس به عنوان عامل صهیونیسم جهانی به دنبال تسلط بر جهان است. به گونهای كه مسوولین دیپلماسی انگلیس از یكسو چهره خوش نشان میدهند و از سویی دیگر كارشكنی میكنند.
عضوشورای سردبیری نشریه تخصصی معرفت اظهار داشت: آنچه امروز مسلمانان ازبرخوردهای عوامل انگلیس در انفجارهای شهرهای مذهبی عراق و همچنین حوادث خوزستان میبینند، چیزی جز تفرقه ا فكنی و حقه بازی سیاستمداران انگلیسی نیست.
حجت الاسلام غرویان بااشاره به راهپیماییهای مردمی و دانشجویی بیان داشت: مسئولین و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در تنظیم برنامه هایخود همیشه از مردم الهام گرفته و میگیرند.