تبیان، دستیار زندگی
ید حضرت آیت الله مشکینی  : ملت ایران از حق مسلم خودکوتاه نمی آید و تا آخر ایستاده است و هزینه آن را می پردازند. بهگزارش خبرگزاری  از قم، امام جمعه قم در جمع پرشکوه نمازگزاراناولینجمعه رمضان با بیان این که استفا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ملت ایران از حق مسلم خود کوتاه نمی آید

حضرت آیت الله مشکینی  : ملت ایران از حق مسلم خودکوتاه نمی آید و تا آخر ایستاده است و هزینه آن را می پردازند.

بهگزارش خبرگزاری  از قم، امام جمعه قم در جمع پرشکوه نمازگزاراناولینجمعه رمضان با بیان این که استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای حقماستاقزود: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس نشان داد در راه دین و کشور ونظامعزت و سربلندی خود و استقلال از جان و مال مضایقه ندارد.
وی تصریح کرد: آمریکا و اروپا در پی باج خواهی از ایران است و ملت ایران به کسی باج نداده و نخواهد داد.
خطیبجمعهقم با بیان این که اروپایی ها گفته اند ما نباید انرژی هسته ای داشتهباشیمگفت: اروپایی ها می خواهند ما همیشه نیازمند آنان باشیم.
وی با اشاره به سابقه انگلیس در دشمنی با ایران تصریح كرد: ملت ما سوابق دشمنی و غارت کردن ایران را توسط انگلیس فراموش نخواهد کرد.
آیت الله مشکینی تصریح کرد: انگلیس از گذشته، غارت گر کشورهای اسلامی بوده است.
ویخاطرنشان کرد: مردم با شعارهای کوبنده خود در راهپیمایی امروز جمعه بهبوش وبلر و اروپا می گویند که شما دورغ می گویید و به تعهدات خود پایبندنیستید.
امامجمعه قم در ادامه با اشاره به انفجار های اخیر در عراقگفت: این انفجار هابرای این است که می ترسند حکومت اسلامی در عراق تشکیلشود و آمریکا پس ازپیروزی انقلاب گفت ما نمی گذاریم در جای دیگر اینحکومت شکل بگیرد.
ویبا اشاره به جنایات آمریکا در عراق گفت: آمریکاالان کم تراز صدام نیست وشما برای مردم عراق دعا کنید تا یک حکومت اسلامیطبق خواسته خودشان داشتهباشد.
خطیب جمعه قم به عراقی ها توصیه کرد صبر و همت کنند و باید قانون اساسی تدوین شود و نباید به اسم شیعه و سنی تفرقه باشد.
وی در پایان خطبه ها از مردم به ویژه جوانان خواست در ماه مبارک رمضان با بهره برداری از معنویات این ماه به خود سازی روی آورند.
نمازگزارنجمعهقم پس از برگزاری این آیین عبادی از در دفاع از حق مسلم خود در فنآوریهسته ای از میدان جانبازان تا میدان شهدا دست به راهپیمای با شکوهزدند وشعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سردادند.