تبیان، دستیار زندگی
یم حضرت آیت الله حسینی نوری همدانی در دیدار مسؤولین برگزار كننده كنگره فاطمه شناسی و مسؤولین سپاه منطقه قم با تاكید بر اهمیت حركت و بیانات حضرت زهرا (ع) فاصله شناسی را در راستای امام شناسی عنوان كردند. ایشان ادامه دادند: ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فاطمه شناسی را باید در مسیر امام شناسی بررسی كنیم

حضرت آیت الله حسینی نوری همدانی در دیدار مسؤولین برگزار كننده كنگره فاطمه شناسی و مسؤولین سپاه منطقه قم با تاكید بر اهمیت حركت و بیانات حضرت زهرا (ع) فاصله شناسی را در راستای امام شناسی عنوان كردند.

ایشان ادامه دادند: در اسلام تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد مگر در تقوی ، حتی زنان در برخی مسایل چون فرهنگ سازی در جامعه بیش از مردان نقش دارند و خدمتی كه بانوان می‌توانند به جامعه بشریت بكنند مردان نمی‌توانند. زیرا این زنان هستند كه می‌توانند، وكیل، وزیر، عالم و نویسنده سالم بپرورانند.
آیت الله نوری همدانی در ادامه سخنان خود معرفی سیره حضرت زهرا (س) در تربیت فرزندان را یكی از اهم وظایف كنگره فاطمه شناسی ارزیابی كردند و گفتند: در كارهای فرهنگی كه در این كنگره صورت می‌گیرد سعی كنید شیوه رفتاری حضرت زهرا (ع) در تربیت فرزندان خود را بصورت یك الگوی مناسب برای زنان مسلمان معرفی كنید.
ایشان فاطمه شناسی را در مسیر امام شناسی بسیار مهم دانستند و تاكید كردند: یكی از نقشهای مهم حضرت زهرا (س) این بود كه امام و رهبر زمانه خود را به مردم شناساند و در این راه فدا شدند. ما باید فاطمه (س) را در این مسیر بشناسیم و بدانیم مساله امامت و رهبری آنقدر اهمیت دارد كه حتی حضرت زهرا (س) نیز جان خود را در این راه می‌دهد. ایشان پیام را به امت مسلمان دادند كه باید پشت سر او حركت كرد ولی متاسفانه در آن زمان این گونه نشد و اگر مسلمان در همین مسیر حركت می‌كردند دیگر بنی امیه‌ها به قدرت نمی‌رسیدند.
ایشان یكی از دلایل محكم حقانیت شیعه در برابر اهل تسنن را حادثه شهادت حضرت فاطمه الزهرا (ع) داشتند و تصریح كردند: فاطمه شناسی در مسیر امام شناسی یكی از دلایل محكم در برابر اهل سنت است. اگر ما حركت و بیانات ایشان را در مسیر شناخت و تعیین امام بررسی كنیم به عظمت این بانوی دوعالم بیشتر پی خواهیم برد.