تبیان، دستیار زندگی
ب دکتر حسین میرمحمد صادقی گفت:ایران می تواند با بررسی شیوه های پیگیری حقوقی پرونده امام موسی صدر در سطح بین المللی با دولت لبنان همفکری و همکاری کند .  رییس دانشگاه قوه قضاییه درگفتگو باخبرنگارسیاسی مهر با اشاره...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیگیری پرونده امام موسی صدر از سوی ایران فقط در مجامع ب

دکتر حسین میرمحمد صادقی گفت:ایران می تواند با بررسی شیوه های پیگیری حقوقی پرونده امام موسی صدر در سطح بین المللی با دولت لبنان همفکری و همکاری کند.

رییس دانشگاه قوه قضاییه درگفتگو باخبرنگارسیاسی مهر با اشاره به اعلام موجودیت کمیته پیگیری حقوقی پرونده امام موسی صدراز سوی دوستداران وی افزود: یافتن صلاحیت قضایی برای محاکم ایران جهت رسیدگی به این پرونده با توجه به قوانین ایران قدری مشکل است.

وی ادامه داد: آنچه که از دولت ایران انتظارمی رود بیشتر فعالیت سیاسی در زمینه همفکری و همکاری با دولت لبنان وبررسی شیوه های پیگیری حقوقی پرونده در سطح بین الملل است.

میرمحمد صادقی دلیل مشکل بودن پیگیری قضایی در محاکم ایران را  صلاحیت نداشتن دادگاهها ایران مطرح کرد واظهارداشت: طبق قوانین ایران فرد در موارد خاص و فقط ارتکاب جرم درایران یا تابعیت مجرم می  تواند باعث صلاحیت یافتن محاکم ایران برای رسیدگی به پرونده  شود وتابعیت قربانی جرم( مثلا تابعیت امام موسی صدر) مبنای صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی قانونی که فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است ، تصویب نشد است .

این استاد دانشگاه توضیح داد: تابعیت قربانی جرم موجب  صلاحیت رسیدگی برای جرایم علیه بشریت در محاکم ایران نمی گردد مگر آنکه توجه به محل ارتکاب جرم یا تابعیت مرتکب محاکم ایران را دارای صلاحیت کند تا به موردی مشابه  جرم ربودن امام موسی صدر که طبق معاهدات بین المللی یک جنایت علیه بشریت است رسیدگی کنند.

حسین میرمحمد صادقی ادامه داد: یکی از راهکارهای پیگیری پرونده امام موسی صدر طرح این مسئله بعنوان یک مسئله امنیت ملی است .
وی گفت: علاوه بر اینکه این مسئله می تواند در کمیسیون تحقیق وتفحص مجلس مطرح شود، دولت های لبنان وایران می توانند از نفوذشان در کنفرانس کشورهای اسلامی برای تحت فشار قراردادن لیبی از طریق دول اسلامی اقدام کند.

وی در ادامه  با اشاره به اقدامات اخیر دولت لبنان علیه قذافی گفت: دادگاه های ایران علی الاصول صلاحیت پیگیری این پرونده را ندارند چرا که جرم درخاک ایران رخ نداده و مجرم ایرانی نیست اما دولت لبنان و ایران می توانند با تشکیل کمیته مشترک امکان بررسی راه های مختلف پیگیری این پرونده را درجوامع داخلی و بین المللی فراهم کنند.

میرمحمد صادقی توضیح داد:صدور قراربازداشت قذافی ازسوی لبنان اقدام خوبی است اما باید دید که آیا لبنان توان اجرایی کردن این  قرار را دارد یا خیر؟ در هرحال برای اجرایی شدن حکم بازداشت قذافی وی یا باید به لبنان سفر کند یا به کشوری که قرارداد استرداد مجرم با لبنان دارد.

سخنگوی سابق قوه قضائیه اظهارداشت: باید تلاش شود تا مسئله امام موسی صدر را درکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یا دیوان دادگستری بین المللی مطرح کرد تا راهکاراجرایی این امر درکمیته تحقیق وتفحص مورد بررسی دقیق قرارگیرد.

وی افزود: بهتر است کمیته ای برای تشخیص راهکارهای اجرایی پیگیری پرونده امام موسی صدر تشکیل شود و به دولت لیبی صراحتا اعلام شود که عادی شدن روابط ایران و لیبی منوط به روشن شدن این قضیه است .

میرمحمد صادقی با اشاره به لزوم اندیشه امام موسی صدر درشرایط کنونی گفت: اداره  یک حکومت دینی نیاز به افرادی دارد که هم افکاردینی داشته باشند وهم افکار روز را بشناسند و اندیشه اشخاصی چون امام موسی صدر در پیشبرد اهداف اسلامی و کشورهای اسلامی لازم وضروری است و فقدان این اندیشه درجهان اسلام کاملا احساس می شود.

این استاد دانشگاه یکی از نکات مثبت درخصوص امکان پیگیری قضایی پرونده امام موسی صدر را مستمر محسوب شدن جرم آدم ربایی از نظر کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی دانست و اظهارداشت: بدین ترتیب تا زمانی که وضع امام موسی صدر معلوم نشده است و این جرم درحال استمرار است این مسئله از شمول مرور زمان نسبت به این جرم که مانع رسیدگی و پیگیری قضایی آن می شود ، جلوگیری می کند.