تبیان، دستیار زندگی
ان مسئول مؤسسه علمى ـ پژوهشى امام خمینى(ره) قم گفت: برخى از كارهایى كه ما در جامعه انجام مى‌دهیم، تیراندازى به امام زمان(عج) است. آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى افزود: متأسفانه برخى از كارها و گناهانى كه در جامعه رخ مى‌دهد، باع...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیر اندازى به امام زمان

مسئول مؤسسه علمى ـ پژوهشى امام خمینى(ره) قم گفت: برخى از كارهایى كه ما در جامعه انجام مى‌دهیم، تیراندازى به امام زمان(عج) است.
آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى افزود: متأسفانه برخى از كارها و گناهانى كه در جامعه رخ مى‌دهد، باعث رنجش قلب حضرت موعد(عج) مى‌شود.
آیت‌الله مصباح یزدى گفت: براى رفع مشكلات اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى موجود در كشور، باید به امام زمان(عج) متوسل شد و انتظار فرج جامعه باید همانند زمان دوران دفاع مقدس، صادق باشد.
وى گفت: باید براى مقابله با تهاجم فرهنگى با هر كسى كه باشد همانند زمان پیامبر جنگید.
آیت‌الله مصباح یزدى افزود: در این مبارزه حتى اگر پدران، پسران و افراد هم‌حزب مقابل یكدیگر قرار گرفتند، هیچ گونه اشكالى پیش نخواهد آمد.
منبع : روزنامه ایران