تبیان، دستیار زندگی
رد حجت الاسلام بهشتی كه در همایش علمی ـ كاربردی تبلیغ در موضوع روش‌های دعوت نسل جوان به نماز سخن می‌گفت، خاطر نشان كرد: لازم است طلاب و مبلغان در سخنرانی‌های خود از روش‌های مختلف انتقال مطلب به مخاطب بهره گیرند . ای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مبلغ باید از روشهاى مختلف انتقال مطلب بهره ببرد

حجت الاسلام بهشتی كه در همایش علمی ـ كاربردی تبلیغ درموضوع روش‌های دعوت نسل جوان به نماز سخن می‌گفت، خاطر نشان كرد: لازم است طلاب ومبلغان در سخنرانی‌های خود از روش‌های مختلف انتقال مطلب به مخاطب بهره گیرند.

این استاد حوزه استفاده از ابزار پرسش و پاسخ را بسیاری ضروریدانست و گفت: ما طلبه‌ها باید مجموعه پرسش و پاسخ‌های پیامبر ـ ص ـ را جمع‌آوریكنیم و با تسلط بر مبانی و اصول پاسخگویی، جلسات را اداره كنیم. پیامبر ـ ص ـ گاهیمخاطب خود را سرزنش می‌كردند كه چرا سؤال نمی‌پرسند. وی افزود: روش پرسش و پاسخ كمكردن فاصله نیازهای كاذب با حقیقی است و ما می‌توانیم در این روش به نیازهای واقعینزدیك شویم. این استاد حوزه، صبوری و قوت روح و اقرار به ندانستن آنچه نمی‌دانیم راجزء لوازم این شیوه ذكر كرد.
حجت الاسلام بهشتی در ادامه سخنان خود با اشاره بهخاطرات خود با حجت الاسلام قرائتی روش دیگر تبلیغ صحیح را استفاده از حركات دقیقسخنران دانست و گفت: پیامبر اسلام ـ ص ـ در بسیاری از موارد از این شیوه استفادهمی‌كردند.
وی با ذكر روایتی از پیامبر ـ ص ـ كه به اصحاب فرمودند هیزم جمع‌آوریكنید و بعد از جمع‌آوری فرمودند گناهان هم مثل این هیزم‌ها جمع می‌شوند، اضافه كرد:پیامبر ـ ص ـ گاهی برای آموزش نماز جماعت از نماز جماعت نمایشی استفاده می‌كرد.ویهمچنین ‌توصیه كرد: پیش از ماه مبارك رمضان طلاب با گروه‌های 2 الی 3 نفری روش‌هایمختلف را با كار كارگاهی تمرین كنید.
حجت الاسلام بهشتی شیوه دیگر تبلیغ رااستفاده از حكایت و تمثیل عنوان كرد و گفت: در قرآن قصه‌های زیادی به شكل آشكار وپنهان وجود دارد كه طلاب می‌توانند با تسلط بر آنها بر غنای علمی خود بیفزایند. ویتوصیه كرد: مبلغین كتاب‌های مربوط به تمثیلات بویژه تمثیلات حجت الاسلام قرائتی رامطالعه كنند.
منبع : رسا