تبیان، دستیار زندگی
لم در پی سقوط خوشحال کننده بعثیان عراق و عزیمت تعدادی از علمای عراقی و ایرانی به شهرهای نجف و کربلا گفتگویی کوتاه با استاد سید محمد موسوی پیرامون این مسئله مهم انجام داده ایم که از نظر می گذرد .تبیان - جناب استاد به نظر شما ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گفتگویی کوتاه با "استاد سید محمدموسوی از فضلای حوزه علم

در پی سقوط خوشحال کننده بعثیان عراق و عزیمت تعدادی از علمای عراقی و ایرانی به شهرهای نجف و کربلا گفتگویی کوتاه با استاد سید محمد موسوی پیرامون این مسئله مهم انجام داده ایم که از نظر می گذرد .تبیان - جناب استاد به نظر شما احیاء حوزه نجف با تسلط سی و چند ساله بعثیان در عراق و تخریب همه جانبه این حوزه و حوزه کربلا وشهرهای دیگر عراق چگونه ممکن است؟استاد - در جواب باید گفت و ضعیت عراق حتی قابل قیاس با حوزه قم پس از سقوط شاه و آغاز انقلاب اسلامی نیست! چرا که انقلاب اسلامی از حوزه قم آغاز شد و رهبری انقلاب هم از میان روحانیت بود و پر واضح است که روحانیت در عراق یآ به دست صدامیآن کشته شده اند، یآ از عراق متواری شده بودند و یا در سکوت مرگبار زندگی سپری می کردند و بدین لحاظ ماهیتا" حوزه نجف کنونی با حوزه قم در 24 سال پیش با هم فرق اساسی دارد و در 24 سال پیش در قم روحانیت بیدار حوزه ای پر رونق داشتند، در تمامی شهرها بساط تبلیغ بر پا بود و در جای جای ایران انقلاب توسط همین حوزه قم رهبری می شد اما آیا عراق و نجف کنونی چنین است ؟ بله با حضور مسرت بخش حضرت آیت الله حکیم درعراق ان شاءالله روند خوبی در حرکت های مردمی را به نظاره می نشینیم اما باز هم تفاوت بسیار است و اما احیاء حوزه نجف !! در مورد احیاء حوزه نجف باید گفت طبیعی است که تعداد زیادی از علمای نجفی که در قم هستند یآ به عراق عزیمت کرده اند یآ در فکر عزیمت به عراق هستند و نمی توان با این موج مقابله کرد و نباید هم مقابله کرد و این همان احیای حوزه نجف است البته نباید انتظار داشت حوزه پانصد نفری نجف چند روزه چون حوزه پنجاه هزار نفری قم شود ولی در دراز مدت با درایت و تدبیر علما و زعمای حوزه نجف این ترقی امکان پذیر است و نباید فکر کنیم که امکانات مادی حوزه قم را به نجف منتقل کنیم حوزه نجف احیآء می شود و انتقال امکانات مادی ومورد لزوم حوزه قم به نجف اشرف اصلا" کار پسندیده ای نیست چرا که قم به جهت حضور چند ده هزار نفری طلاب، به این امکانات که شامل کتابخانه ها ، امکانات کامپیوتری و موسسات علمی مختلف می شود نیآز مبرم دارد و ایجاد این امکانات نیآز به مدت زمان طولانی دارد علی هذا از علمای اعلام مقیم و مجاور بقعه مبارکه معصومیه سلام الله علیها که قصد تشرف و اقامت در دیار غروی و باب مدینه العلم سلام الله علیه را دارند می خواهم که با تدبیر و درایت با استفاده از تجربیات حاصله از حوزه قم به احیآء حوزه مقدسه نجف اشرف بپردازند .