تبیان، دستیار زندگی
رد شورای مدیریت حوزه علمیه قم اعلام کرد برای رشته تخصی کلام با گرایش مهدویت از میان طلاب رتبه سوم دانشجو می پذیرد، این پذیرش تا 1382.5.20 ادامه خواهد داشت، تلفن های تماس قم 7737801 ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گروه تخصصی کلام با گرایش مهدویت دانشجو می پذیرد

شورای مدیریت حوزه علمیه قم اعلام کرد برای رشته تخصی کلام با گرایش مهدویت از میان طلاب رتبه سوم دانشجو می پذیرد، این پذیرش تا 1382.5.20 ادامه خواهد داشت، تلفن های تماس قم 7737801