تبیان، دستیار زندگی
درباره درخت، بر اساس میوه اش قضاوت كنید، نه بر اساس برگهایش
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زینب عشقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشک آن است که خود ببوید

درباره درخت، بر اساس میوه اش قضاوت كنید، نه بر اساس برگهایش

زینب عشقی- بخش زیبایی تبیان
درخت


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.