• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1395/05/30
  • تاريخ :

تقسیم اعداد توان دار و اعداد توان دار کسری

تقسیم اعداد توان دار و اعداد توان دار کسری
یکی از مباحث بسیار ساده در درس ریاضی مبحث تقسیم اعداد توان دار و اعداد توان دار کسری است.  اغلب دانش آموزان به دلیل عدم توجه به این مبحث معمولا در محاسبه تقسیم اعداد توان دار و اعداد کسری توان دار دچار مشکل می شوند. ما در اینجا یک بازی جالب برای تمرین این مبحث برای دانش آموزان آماده کرده ایم.
روش بازی :
به شکل زیر توجه کنید در این بازی سه دکمه وجود دارد که به ترتیب هر کدام برای انجام کاری است. با گرفتن دکمه ی شماره ١ و کشیدن آن به سمت چپ و یا راست توان اولین عدد شما بزرگ یا کوچک می شود. 
دکمه شماره ٢ نیز به همین ترتیب توان عدد دوم شما را بزرگ یا کوچک می کند
دکمه شماره ٣ در این بازی اعداد پایه شما را تغییر می دهد در اینجا بازی طوری طراحی شده که فقط ٢ عدد مساوی با هم نمایش داده می شوند.

تقسیم اعداد توان دار و اعداد توان دار کسری


در گوشه سمت راست بازی جواب و راه حل به طور کامل نشان داده می شوند. به عنوان مثال ما در اینجا عدد 3 به توان 6 تقسیم بر 3 به توان 2 را در قسمت بصورت مساله انتخواب کرده ایم  در شکل زیر مراحل کلی راه حل مساله نشان داده شده است

تقسیم اعداد توان دار و اعداد توان دار کسریدر قسمت بالای بازی سمت چپ دو گرینه وجود دارد:
گزینه اول: Quotient با انتخواب این گزینه مدل بازی به صورت تقسیم اعداد توان دار نشان داده می شوند.
گزینه دوم: power of Quotient در این قسمت بازی تقسیم اعداد توان دار کسری انجام می شود.


 تقسیم اعداد توان دار و اعداد توان دار کسریدر روش دوم  مقدار عدد کسر X و Y تعریف شده و آن ها را نمی توان تغییر داد، فقط می توان توان مخرج کسر و توان کل کسر را تغیید داد در این قسمت نیز مانند قسمت قبل عمل می کنیم. در مثال بالا روش دوم بازی به طور کامل نشان داده شده است.  
برای دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان
UserName