تبیان، دستیار زندگی
طوطی من تو آینه عکس خودش را دیده ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طوطی و آینه

طوطی و آینه
طوطی و آینه
طوطی من تو آینه
عکس خودش را دیده
طوطی و آینه
       فکر می کنه که دوستش
از آسمون رسیده
طوطی و آینه

نشسته پیشِ آینه
                                                        چه شاده این پرنده!

طوطی و آینه
       صبح تا غروب با عکسش
         حرف می زنه، می خنده


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.