تبیان، دستیار زندگی
رییس اجراییه ی حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید که حکومت بعد از یک انتظار طولانی برنامه اصلاحات نظام انتخاباتی را عملی می سازد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عبدالله: اصلاحات نظام انتخاباتی عملی می شود

رییس اجراییه ی حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید که حکومت بعد از یک انتظار طولانی برنامه اصلاحات نظام انتخاباتی را عملی می سازد.

عبدالله: اصلاحات نظام انتخاباتی عملی می‌شود


عبدالله عبدالله، رییس اجراییه  حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید: پس از ارایه ی مشوره ی حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، راه برای حکومت جهت عملی ساختن اصلاحات نظام انتخاباتی باز گردیده و حکومت برنامه اصلاحات را بعد از یک انتظار طولانی عملی می سازد.
هفته  گذشته کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد فرمان تقنینی تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی رییس  جمهور که از سوی شورای ملی رد شده، معلوماتی ارایه کرد.
براساس معلومات ارایه شده، رییس جمهور می تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی صادر نماید و این فرمان در سال اخیر دوره ی تقنینیه بدون ارایه به شورای ملی قابل تطبیق می باشد.
رییس اجراییه ی حکومت وحدت ملی نیز در نشست شورای وزیران گفت: حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات دو قانون انتخابات را به یک طرح مبدل ساخته که از سوی حکومت نهایی شده و با عملی شدن آن، بخشی از اصلاحات در نظام انتخابات به میان خواهد آمد.
او افزود: قانون انتخابات، تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، هر دو بخش یک قانون شده اند و به مراحل نهایی رسیده  که شامل اصلاحات انتخاباتی بوده و انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها را دربرمی گیرد.
اصلاح نظام انتخابات یکی از موارد مهم توافق نامه  تشکیل حکومت وحدت ملی می باشد که از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون جنجال های زیادی را در پی داشته است.
منبع: خبرگزاری اطلاعات روز