تبیان، دستیار زندگی
خوش حال و شادی ای مرغ زیبا و...هستی همیشه در خانه ی ما
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرغ زیبا

مرغ زیبا
مرغ زیبا

خوش حال و شادی  ایمرغ زیبا 

 هستی همیشه  در خانه ی ما 

 مرغ زیبا

قد قد می کنی تو از صبح تا شام 

 این سو وآن سو می گردی آرام 

 با جوجه هایت هستی روانه       مرغ زیبا

در فکر آبی در فکر دانه 

مرغ زیبا                   وقتی که نوشی آب گوارا 

  می گویی آرام شکر خدا را 

مرغ قشنگم قدقد قدا کن             مرغ زیبا

 تخم بزرگی برای ما کن 

مرغ زیبا

کانال کودک و نوجوان تبیان

koodak@tebyan.com

شهرزاد فراهانی-نغمه ها ٦

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.