کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، 10درصدی افزایش یافت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افزایش 10 درصدی حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، 10درصدی افزایش یافت.

بخش حقوق تبیان
سردفتران؛

از کانون سردفتران و دفتریاران، محمد مهدی انجم شعاع، معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستور اعمال 10 درصد افزایش حق التحریر موضوع تبصره 6 بخشنامه شماره 94 /77811 مورخ 12/5/94 را صادر کرده است.
بر اساس این دستور ، مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی دوباره قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود.
بر اساس این دستور، نظر به تعیین تعرفه حق التحریر در سال 1394 و مقرر شدن افزایش ده درصد تعرفه با انقضاء مدت یکسال از تاریخ اجرا (15/5/1395) در تبصره 6 بخشنامه مربوطه و عدم قید و شرطی در محاسبه مبلغ مذکور، بنظر می رسد از تاریخ 15/5/95 تعرفه مصوب با احتساب 10 درصد عنوان حق التحریر داشته و دریافت آن مباینتی با مقررات ندارد.


منبع : ایرنا