تبیان، دستیار زندگی
پژوهشگران کالج امپریال لندن موفق به کشف شکل متفاوت نور با ترکیب چند فوتون با یک الکترون شدند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کشف شکل جدید و متفاوتی از نور

پژوهشگران کالج امپریال لندن موفق به کشف شکل متفاوت نور با ترکیب چند فوتون با یک الکترون شدند.

بخش دانش و زندگی تبیان

نور

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا به نقل از دیلی میل، کشف شکل جدید نور در نهایت در صنایع الکترونیک کاربرد دارد. در واقع آنچه که امروز بشر به نام رایانه می شناسد مفهومی پیچیده از حرکت الکترون ها در مدارهای رسانای الکتریک است با اکتشاف جدید به جای استفاده از الکترون ، از فوتون های نور با هدف خلق پدیده فیزیک کوآنتومی استفاده می شود.

در این مطالعه مشخص شد که شکل جدید نور با ترکیب فوتون های نور به تنها یک الکترون قابل تولید است. پس از ترکیب شدن دو ماده فاقد جرم خواص مثبت آنها افزایش می یابد.

محققان کالج لندن معتقدند که در صورت تایید یافته های این مطالعه در نهایت می توان پدیده فیزیک کوآنتومی را مورد بررسی قرار داد. فیزیک کوآنتوم به معنای تحت کنترل درآوردن ذرات کوچکتر از اتم در مقیاس قابل مشاهده است.

پرتوهای نور پس از برخورد با مواد معمولی با تمامی الکترون های موجود در سطح ماده واکنش انجام می دهند، اما با به کارگیری تئوری جدید فیزیکی اخیر و مواد جدید موسوم به عایق های توپولوژیکی، ایجاد پیوند با تنها یک الکترون موجود در سطح امکان پذیر می شود.

پرتوهای نور در شرایط معمولی به صورت مستقیم حرکت می کنند، اما هنگامی که آنها با الکترون های سطح مواد پیوند برقرار کنند امکان کنترل آنها در مسیرهای از پیش تعیین شده وجود دارد.

دکتر وینسنزو جیانینی، متخصص فیزیک ذرات از کالج سلطنتی لندن عنوان کرد: استفاده انفرادی از الکترون ها و فوتون ها در مدارهای الکترونیک همیشه معایبی را به همراه داشته است، اما در صورت ترکیب الکترون و فوتون قابلیت های حرکتی و کنترل در مسیر دو چندان می شود، به طوری که الکترون ها در سطوح ناصاف یا مدارهای دچار انحنا یا قطعی قادر به عبور می شوند.

وی در ادامه افزود: عایق های توپولوژیکی از کره های بسیار کوچک در مقیاس 0.00000001 متر ساخته می شوند تا امکان واکنش تکی فوتون ها با الکترون ها افزایش یابد.


منبع: ایسنا