تبیان، دستیار زندگی
قل قل و قل قل می کنه کتری ما روی اجاق...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتری غرغرو

کتری غر غرو
کتری غر غرو

قل قل و قل قل می کنه

 کتری ما روی اجاق

       کتری غر غرو

از دهنش بیرون می آد    

 یه عالمه بخار آب

مامان صداش و می شنوه                 کتری غر غرو

زود چایی رو دم می کنه

       کتری غر غرو

کتری ما خوشش می آد  

 غر غرش و کم می کنه

کتری غر غرو

koodak@tebyan.com
شهرزاد فراهانی-شاعر: فاطمه رحمانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.