تبیان، دستیار زندگی
در اصل 107 قانون اساسی آمده است که پس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان، درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

24 مرداد 1362 تشکیل نخستین مجلس خبرگان رهبری

در اصل 107 قانون اساسی آمده است که پس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)  که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند....

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
.

اصل 107 قانون اساسی

در اصل 107 قانون اساسی آمده است که پس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان، درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاصی در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند. اولین انتخاب مجلس خبرگان رهبری در 19 آذر 1361 برگزار شد و نزدیک هیجده میلیون نفر در این انتخابات شرکت نمودند و 75 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند ( انتخاب بقیه نمایندگان به دور دوم موکول شد). اولین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز در تاریخ 24 مرداد ماه 1362 با پیام حضرت امام خمینی افتتاح شد. مجلس خبرگان طبق قانون اساسی وظایف مهمی بر عهده دارد. طبق اصل 111 هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شد یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد و یا معلوم شود از اول فاقد بعضی شرایط بوده از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده مجلس خبرگان می باشد. در صورت فوت، کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.


منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی