تبیان، دستیار زندگی
ماشین من،جان جان ترمز و گاز، قان قان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماشین من

ماشین من
ماشین من

ماشین من،جان جان

ترمز و گاز، قان قان

                                                   با سرعت خیلی زیاد

 مثل باد

ماشین من

به چپ،به راست

تو کوچه و خیابان

  هر دو تا که خسته شدیم

                                                   خاموش شدیم، بسته شدیم 

                                                      پارک می کنیم

                                                       ماشین من

ماشین من تو کمد 

 من توی رختخوابم

بوق، بوق، نه بوق نزن

 من حالا خواب خوابم

ماشین من

koodak@tebyan.com

شهرزاد فراهانی-شاعر:مصطفی رحماندوست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.