تبیان، دستیار زندگی
رکابزن المپیکی ایران گفت: طوقه دوچرخه ام قفل کرد و کنترل از دستم در رفت، به هر حال مسابقه دوچرخه سواری زمین خوردن دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میزبانی: طوقه دوچرخه ام قفل کرد و نتوانستم کنترل کنم

رکابزن المپیکی ایران گفت: طوقه  دوچرخه ام قفل کرد و کنترل از دستم در رفت، به هر حال مسابقه دوچرخه سواری زمین خوردن دارد.

بخش ورزشی تبیان
میزبانی

قادر میزبانی در گفت وگو با ایسنا ، درباره دلیل نتیجه نگرفتن در مسابقه استقامت جاده دوچرخه سواری بیان کرد: به هر حال مسابقه دوچرخه سواری زمین خوردن دارد. بویژه رقابتی مانند المپیک که به صورت تک مرحله ای و یک روزه برگزار می شود و تمام رکابزنان هجوم می آورند تا بتوانند نتیجه بگیرند.
او ادامه داد: مسیر استقامت جاده نیز سخت و تکنیکی بود و با وجود زیاد بودن تعداد دوچرخه سواران اما جاده کم عرض بود و همه دوست داشتند سریع بپیچند. من قبلا سه دور آن مسیر را رفته بودم و هیچ مشکلی برایم پیش نیامد اما در دور آخر که بسیار حساس هم بود نتوانستم بپیچم چرا که لاستیک و طوقه ام قفل کرد و کنترل از دستم در رفت.
میزبانی درباره اینکه گفته شده او به همراه گروه چند نفره زمین خورده است در صورتی که فیلم مسابقه چیز دیگری نشان می دهد، بیان کرد: کل مسیر زمین خوردن داشت بویژه در مسیر سنگفرش که در هر دور 5-6 نفر زمین می خوردند اما من زمانی که زمین خوردم تنها بودم و همان طور که گفتم طوقه ام قفل کرد و نتوانستم کنترلم را حفظ کنم.


منبع : ایسنا