تبیان، دستیار زندگی
احمد نادعلیان معتقد است، با تصوری کلی که از ایران در آن سوی مرزها وجود دارد، نمایش آثار هنرمندان محیطی برای مخاطبان خارجی بسیار قابل توجه و جالب است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آثار هنرمندان ایرانی جالب و سوال برانگیز بود

ارزیابی نادعلیان از نمایشگاه هنر محیطی در مجارستان

احمد نادعلیان معتقد است، با تصوری کلی که از ایران در آن سوی مرزها وجود دارد، نمایش آثار هنرمندان محیطی برای مخاطبان خارجی بسیار قابل توجه و جالب است.

بخش هنری تبیان
نمایشگاه هنر محیطی مجارستان

این هنرمند محیطی که به تازگی از نمایشگاه هنر محیطی ایران در مجارستان به کشور بازگشته، درباره ی جالب بودن هنر محیطی ایران برای مخاطبان خارجی  گفت: هنرمندان بومی و کسانی که از کشورهای مختلف به این نمایشگاه آمده بودند، دیدن آثار هنرمندان ایرانی برای شان خیلی جالب بود. تصور کلی آن ها از ایران، خیلی وقت ها به مسائل سیاسی و تحریم و برجام معطوف می شود، اما زمانی که این موضوع جهان شمول با کیفیت و کمیت خوب را از طرف هنرمندان ایرانی می دیدند، برای شان جالب توجه بود.

او ادامه داد: آن ها وقتی می بینند در بخش بین الملل، از کل خاورمیانه و جهان اسلام تمرکز روی کشور ایران است و حضور نداشتن روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه را در این نوع رویدادها می بینند، برای شان خیلی سوال برانگیز است که چرا این همه هنرمند از ایران در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

نمایشگاه هنر محیطی مجارستان

نادعلیان اظهار کرد: هنر محیطی یا متعلق به کشورهای صنعتی خیلی پیشرفته است که از طبیعت عبور کرده اند و هزینه ای را برای تخریب بخشی از محیط زیست پرداخت می کنند یا کشورهایی که در حال دست یافتن به صنایع هستند. آسیب هایی مانند گرمایش جهانی، آلودگی هوا و ریزگردها، بحران هایی است که در حال حاضر با آن ها مواجه هستیم. نبودن یک فضای اجتماعی مناسب برای کارهای فرهنگی و فکری  جوانان نیز از عوامل رشد هنر محیطی در ایران بود، چراکه هنرمندان مجبور شدند در محیط های طبیعی به صورت آزادانه تر به دنبال فضایی برای کار باشند.

این هنرمند محیطی درباره ی حضورش در نمایشگاه هنر محیطی مجارستان نیز توضیح داد: مرکزی که برای این نمایشگاه در بوداپست اختصاص داده شده بود، یکی از مراکز معتبر کشور مجارستان برای نمایشگاه های حرفه ای به شمار می آید. این نمایشگاه سه قسمت داشت؛ بخشی از آن با نمایشگاه گردانی «جان کی» برگزار شده بود، بخش دوم مروری تاریخی بر کارهای مجارستان بود و بخش سوم به آثار هنرمندان ایرانی ارتباط داشت که با عنوان اکو آوونگارد و کیوریتوری «محمود مکتبی» برگزار شده بود. من در این نمایشگاه در دو بخش ایران و بین الملل با یک چیدمان و شش ژس حضور داشتم.

نمایشگاه هنر محیطی مجارستان

نادعلیان درباره ی میزان ارتباط مخاطبان خارجی با آثار هنرمندان محیطی ایران، گفت: اگرچه هنرمندان آثاری مستقل ارائه می دهند، اما مسائل مربوط به محیط زیست و عناصر طبیعت در همه جای دنیا الفبای نزدیک به هم دارد. موضوع هایی مانند آب، خاک و انسان در دل طبیعت تعریف می شوند. یکی ازویژگی های آثار هنرمندان ایران، مناطق خاص طبیعی کشور است که خیلی از کشورها آن ها را ندارند. وقتی هنر محیطی در تلاقی با جمعیت انسانی و فرهنگ بومی قرار می گیرد می توان پوشش، منسوجات و صنایع دستی آن منطقه خاص را نشان داد و مخاطب احساس می کند با جغرافیا و فرهنگ خاصی روبه رو است.


منبع: ایسنا