تبیان، دستیار زندگی
نویسنده محترم عوامل تحریف امام خمینی (ره) را برشمرده و به روش چگونگی تحریف امام (ره) اشاره می کند. همچنین ابعاد سه گانه و مراجع تحریف امام (ره) و نیز پیامدهای تحریف امام (ره) را مورد کنکاش قرار داده و چند روش مقابله با آن را پیشنهاد می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرایی، چگونگی، پیامدها و روش های مقابله با تحریف امام (ره)

نویسنده محترم عوامل تحریف امام خمینی (ره) را برشمرده و به روش چگونگی تحریف امام (ره) اشاره می کند. همچنین ابعاد سه گانه و مراجع تحریف امام (ره) و نیز پیامدهای تحریف امام (ره) را مورد کنکاش قرار داده و چند روش مقابله با آن را پیشنهاد می کند.

بخش کتاب وکتاب خوانی تبیان
title

امام خمینی (ره) «نقشه راه ملت ایران» برای دستیابی به اهداف بزرگی همچون عدالت و پیشرفت و اقتدار است و بدون شناخت «صحیح و تحریف نشده امام (ره)» امکان تداوم این نقشه راه وجود نخواهد داشت. رهبر انقلاب با اشاره به ابعاد برجسته فقهی، عرفانی و فلسفی امام (ره) راحل، شخصیت اصلی ایشان را تحقق مضمون آیات قرآنی دانستند که در وصف مجاهدان واقعی راه خدا تاکید می‌کنند که آنان بر این مسیر حق واقعی جهاد را ادا کردند.

امام (ره) در این مسیر و در پی ریزی حکومت متکی به اسلام، نظام پوسیده و غلط سلطنت موروثی را برانداخت و جهادی خداپسندانه و جانانه در ایران انجام داد. منظومه فکری که این امکان را برای امام (ره) فراهم کرد تا این تحولات عظیم را ایجاد کند مبتنی بر جهان بینی متکی بر توحید بود. ایشان به تناسب مسائل مورد ابتلای جامعه ایران و جوامع بشری راه حل مناسب ارائه داد و به همین خاطر مکتب امام (ره) در میان ملت ها گسترش یافت.تدوام این راه پرافتخار و شوق آفرین نیاز به شناخت صحیح و دقیق ابعاد شخصیتی امام (ره) و اصول مکتب ایشان دارد و این حرکت هنگامی به مقصد نزدیک می شود که ملت ایران به چنان پیشرفتی و قدرتی برسد که امید دشمنان امام (ره) و انقلاب قطع شود و این پیشرفت و قدرت جز با پیروی از رهنمودهای امام (ره) و حرکت بر چارچوب اصول و مبانی مکتب فکری امام (ره) حاصل نخواهد شد . به همین خاطر است که دشمنان برای متوقف کردن حرکت پرشتاب ملت ایران به دنبال قطع سرمنشا این قدرت و پیشرفت هستند و لذا تحریف شخصیت و راه امام خمینی (ره) در دستور کار استکبار قرار گرفته است. آنان سعی نمودند ایشان را یک انقلابی غیر قابل انعطاف و خشک و خشن و بی عاطفه معرفی کنند در حالی که امام (ره) در عین داشتن شخصیتی قاطع و غیر قابل تزلزل در مقابل قدرت های مستکبر، مظهر عاطفه و لطافت و دلدادگی در مقابل خدا و خلق خدا بود. و متاسفانه در داخل نیز عده ای چه در زمان حیات ایشان و چه بعد از وفات آن مرد بزرگ، دانسته یا ندانسته امام (ره) را آنطور که خود می پسندیدند معرفی و سعی در القا آن به ملت بودند. بعضی امام (ره) را به عنوان یک انسان لیبرال مسلک معرفی کرده و می کنند که هیچ قید و شرطی در رفتارهای سیاسی، فکر و فرهنگی ایشان وجود ندارد در حالی که با مراجعه به اصول و مبانی فکری مکتب امام (ره) و مواضع ایشان در زمان حیات مبارکشان به سست بودن این القائات شیطانی پی می بریم.

تنها راه شناخت صحیح و دقیق شخصیت امام (ره)، شناخت و بازخوانی اصول و مکتب فکری ایشان است. آن چه در پیش رو است، موضوع چرائی و چگونگی تحریف امام (ره) واصول و مبانی فکری ایشان، پیامدها و روش های مقابله با تحریف امام (ره) است که توسط دکتر عبدالله گنجی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در چرایی تحریف امام خمینی (ره) به عوامل 12گانه زیر اشاره می کند:

1- احساس عدم منزلت برخی انقلابیون سابق

2- مرعوب فضای بین‌الملل

3- قرار گرفتن انقلابیون در تیررس قوه قهریه قانونی کشور

4- عدم تحمل رویش‌های انقلاب (حسادت)

5- عدم شناخت صحیح از چارچوب نظام‌سازی امام (ره) و قانون اساسی در صدر انقلاب اسلامی

6- باور به تضعیف و انحراف دین در همسویی با سیاست‌

7- عدم امکان اجماع رفاه – مبارزه در اندیشه امام (ره) و تعارضات برخی انقلابیون در مواجهه با دوگانه مذکور

8- همراه کردن رهبری با خود و انصراف ایشان از مسیر انتخابی برای انقلاب اسلامی

9- بحران معنا برای مفهوم ضدانقلاب با شعار ایران برای همه ایرانیان

10- انطباق امام (ره) با رهاوردهای بشری مرسوم و منطبق‌سازی با استانداردهای سیاسی- اجتماعی غرب

11- محصور کردن قیام امام (ره) در فلات ایران (دولت- ملت ایران) برای فرار از چالش‌های صدور انقلاب اسلامی

12- مرعوب چالش‌های کشور و اشتباه در یافتن راه حل

و نیز در این بولتن به 7 روش چگونگی تحریف امام (ره) اشاره می شود:

1- ارائه تفسیر جمهوری‌خواهانه از امام (ره) و حذف بقیه ابعاد و اهداف داخلی و جهانی انقلاب اسلامی.

2-بزرگ کردن برخی دیدگا‌ه‌های امام (ره) و نادیده گرفتن برخی دیگر.

3- ارائه اطلاعات فراتر از مکتوبات و صوت‌های موجود امام (ره):

4- حذف جنبه‌های انقلابی شخصیت امام (ره):

5- تبدیل اسلام سیاسی – فقاهتی امام (ره) به اسلام رحمانی:

6- اصالت خانوادگی در تفسیر امام (ره):

7- استفاده از روش‌های پست مدرن برای تفسیر و فهم امام (ره):

همچنین نویسنده ابعاد سه گانه تحریف امام (ره) و 6 مرجع تحریف امام (ره) و 6 پیامد تحریف امام (ره) را مورد کنکاش قرار داده و 7 روش مقابله با تحریف امام (ره) را پیشنهاد می کند.


منبع: فارس

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .