تبیان، دستیار زندگی
بچه های عزیز امروز هم آمده ایم تا باهم یک شیر خوشکل کاغذی درست کنیم ،پس....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اریگامی شیر

شاید کودکان تصور کنند که ساخت شیر با کاغذ کار دشواری باشد ولی ما در این جا نحوه ساخت یک اریگامی شیر زیبا را با چند حرکت ساده به شما آموزش می دهیم.

اریگامی فیل

مواد لازم:

کاغذ ترجیحا زرد رنگ

در صورت نیاز قیچی

ماژیک رنگی

ساخت شیر کاغذی:

ابتدا یک کاغذ رنگی، ترجیحا زرد رنگ انتخاب کنید و به شکل لوزی برش بزنید و کاغذ را از سمت سفید آن مقابل خود قرار دهید. کاغذ را از خط تقارن افقی لوزی تا کنید و مجددا باز کرده تا خط تا، روی کاغذ مشخص شود
اریگامی فیل

مانند شکل زیر از قسمت خط چین ها، کاغذ را به سمت داخل تا بزنید.

اریگامی فیل

یک لوزی افقی بدست می آید که سمت راست آن یک مثلث بزرگ زرد رنگ و سمت چپ آن یک مثلث کوچک سفید رنگ است. در قسمت رنگی مانند شکل زیر از قسمت خط چین به سمت داخل تا بزنید.

اریگامی فیل

حالا  دو خط چین در قسمت بالا و پایین کار ایجاد کنید و از آن قسمت به سمت پشت کار تا بزنید

اریگامی فیل

قسمت پایین کار را از خط افقی وسط و محل تا خوردگی به سمت پشت تا بزنید تا یک مثلث به دست آید.

اریگامی فیل

از راس بالایی لوزی و از روی خط چین مشخص شده به سمت پایین تا کنید.

اریگامی فیل

همان راس لوزی که در مرحله قبل به سمت پایین کشیدید را به پشت کار تای کوچکی بزنید تا این راس از حالت تیزی خارج شود. برای درست کردن دم شیر از محل خط چین مشخص شده به سمت چپ تا بزنید.

اریگامی فیل

مجددا دم را از روی خط چین مورب به سمت پایین و راست کار تا بزنید.

اریگامی فیل

انتهای دم شیر را از محل خط چین به سمت چپ و بالا تا بزنید.

اریگامی فیل

نوک دم شیر را به سمت داخل کار تا کنید تا از حالت تیزی خارج شود.

اریگامی فیل

شیر شما آماده است. با ماژیک مشکی مانند شکل برای شیر کاغذی خود چشم، دهان و پوزه نقاشی کنید.

koodak@tebyan.com
شهرزاد فراهانی-سایت یاد بگیر

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.