تبیان، دستیار زندگی
درماههای اخیر،شاهد تلاش وتکاپوی کم رمق منافقین برای احیای نام وابراز وجود مجدد بوده ایم،درقالب برگزاری تجمع درپاریس وحضور مقامات امنیتی عربستان سعودی .با این همه برای بسیاری ازجمله جوانان جای این پرسش باقی است که این گروه از آغاز درپی چه بوده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امام تا سال 1359 معتقد به برخورد با مجاهدین نبودند .

درماههای اخیر،شاهد تلاش وتکاپوی کم رمق منافقین برای احیای نام وابراز وجود مجدد بوده ایم،درقالب برگزاری تجمع درپاریس وحضور مقامات امنیتی عربستان سعودی .با این همه برای بسیاری ازجمله جوانان جای این پرسش باقی است که این گروه از آغاز درپی چه بوده...

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
امام تا سال 1359 معتقد به برخورد با مجاهدین نبودند

«منافقین وتلاش نافرجام آنان برای قبضه قدرت درایران»درگفت وشنود با دکتر جواد منصوری .

همانگونه که استحضار دارید،در دهه های 40و 50 ،بسیاری از روحانیون مبارز و حتی شاگردان حضرت امام به استثنای چند چهره معدود، صراحتاً یا تلویحاً از سازمان مجاهدین خلق حمایت و به آنها کمک مالی می کردند. علت این حمایت چه بود؟

بسم الله الرحمن الرحیم. در دهه 50، گروههای چپ به مبارزات مسلحانه روی آورده بودند و این گونه به نظر می رسید که مبارزان مذهبی، درعرصه مواجهه بارژیم شاه  حضور ندارند. حضور گروه موسوم به مجاهدین خلق -که رنگ و لعاب مذهبی را هم یدک می کشیدند و عملیات مسلحانه آنها به ویژه همزمان با برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی، احساسات و عواطف عموم مردم را در حمایت از آنان برانگیخته بود-برای برخی امیدهای واهی به وجود آورده بود. سابقه اینها به نهضت آزادی برمی گشت که به هر حال گروهی مذهبی تلقی می شدند. اینها توانسته بودند همه جریانها را به شکلی به خود جذب کنند. البته افرادی هم جذب نشدند، از جمله خود من!

چرا؟

در سال 1350 چند جزوه از آنها را خواندم و متوجه شدم تفکرات ضد دینی آنها، بیشتر از آرای دینیشان است. اینها بسیاری از مبانی دینی را اساساً قبول نداشتند وصرفا مبارزه برایشان اصل بود! در سال 1350 و در زمان ادغام تشکیلات حزب الله در مجاهدین خلق، حاضر نشدم به آنها ملحق شوم و اینها از همان زمان بسیار با من بد شدند و گفتند: بی سواد و مرتجع هستم!

در سال 1351 که دستگیر شدم و زیر شکنجه تاب آوردم و بعد هم به زندان قصر منتقل شدم، دیگر برچسب مبارز نبودن و بی سواد بودن و بریدن به من نمی چسبید و نهایت اتهامی که به من زدند این بود که: منصوری تفکر علمی ندارد یا یکسویه نگر است!

آیا در زندان ماهیت اینها آشکار شده بود؟

بله، افرادی چون مرحوم آیت الله انواری، مرحوم عسگراولادی و شهید لاجوردی به ماهیت این جریان پی برده بودند، اما بیرون از زندان به خاطر جو سیاست زدگی و مبارزه، هنوز خیلیها از اینها حمایت می کردند.

با وجود همه این حمایتها، حضرت امام هیچ وقت به آنها روی خوشی نشان ندادند.به نظر شما علت این امر چه بود؟

خب طبیعی بود که حضرت امام شناخت عمیقی از اسلام داشتند و هیچ وقت تحت تأثیر احساسات ظاهری و مقطعی قرار نمی گرفتند و اهل ملاحظه کاری و رو در بایستی هم نبودند. سازمان مجاهدین خلق در فاصله سال های 1350 تا 1352، خیلی سعی کرد موقعیت خود را در بین طلاب، بازاریها و دانشجویان مذهبی تثبیت کند. تا سال 1352 تا حد زیادی موفق هم بود، ولی از سال 1352 با روشن شدن ماهیت آنها، به تدریج حامیان قدرتمند خود را از دست داد.

مثلاً چه کسانی؟

یکی از آنها مرحوم آیت الله ربانی شیرازی بود که تا سال 1352 به شدت از آنها حمایت می کرد، ولی وقتی به ماهیتشان پی برد، مخالفتهای بسیار جدی خود را با آنها آغاز کرد، به طوری که قاسم باقرزاده بارها در زندان به خودم گفت: اگر به خاطر مسائل زندان نبود، او را می کشتم! باقرزاده با من و آقای ربانی هم اتاق بود. مرحوم آقای ربانی بر فلسفه و مبانی مارکسیسم تسلط داشت و خیانت های شوروی و حزب توده را هم می دانست و از این منظر، به سازمان می تاخت که دارد همان راهی را می رود که حزب توده رفته بود و به همان عاقبت هم دچار خواهد شد. از سوی دیگر هم در باره قدرت روحانیت و اسلام حرف می زد و می گفت: شما از جریان مبارز مذهبی شکست خواهید خورد. همین برخوردها آنها را خیلی زجر می داد.

با توجه به موضع گیریهای صریح شهید آیت الله مطهری و چهره هایی چون مرحوم آیت الله ربانی شیرازی، با اینکه حضرت امام قبل از هر کس دیگری متوجه انحراف مجاهدین شده بودند، چرا علیه آنها موضع گیری صریح نکردند؟

در سال های 1350 تا 1354، هنوز ماهیت مجاهدین برای بسیاری از مردم روشن نشده بود. امام هم بنا نداشتند حتی با جریاناتی هم که با آنها مخالف بودند، مخالفت علنی کنند، مگر اینکه از سوی آنها احساس خطر جدی می کردند. مجاهدین خلق در آن مقطع خطری نداشتند و امام حتی وقتی به ایران هم آمدند، علیه آنها موضع گیری صریح نکردند تا وقتی که توطئه و فتنه انگیزی آنها آشکار شد.

شما در باره ماهیت مجاهدین خلق با سران نظام بحث و گفتگویی هم داشتید؟

بله، در دی ماه سال 1357 که از زندان بیرون آمدم، ملاقاتی با شهید آیت الله بهشتی کردم و به ایشان گفتم: اینها برای رسیدن به حکومت، از انجام هیچ عملی ابا ندارند! ولی ایشان تصور کردند موضع گیریم ناشی از تعلقات شخصی است! البته بعدها ماهیت جنایتکار آنها برای همه روشن شد، اما متأسفانه خسارات جبران ناپذیری را هم پرداختیم، از جمله شهادت خود دکتر بهشتی.

اشاره کردید مجاهدین خلق برای رسیدن به حکومت از هیچ عملی ابا نداشتند. در این باره سندی هم دارید؟

بله، در روز نهم آبان سال 1357 موقعی که آقای منتظری و بعد هم آقای هاشمی رفسجانی از زندان اوین آزاد می شوند، سعادتی به آنها می گوید: به امام بگویید ما خودمان دولت را تعیین کرده ایم و اگر ایشان دولتی را تعیین کند، همکاری نخواهیم کرد و آن دولت شکست می خورد! بنابراین کاملاً مشخص هست که اینها خود را برای رسیدن به حکومت ذی حق می دانستند و اصلاً کس دیگری را قبول نداشتند.

سران سازمان مجاهدین خلق ملاقاتی هم با حضرت امام کردند، اما صدای آن را در نیاوردند. به نظر شما علت این امر چه بود؟

چون امام در آن جلسه با آنها اتمام حجت کرده بودند. اینها کارشان این بود که خود را به افراد و گروه ها می چسباندند تا در جامعه این گونه القا کنند که مورد قبول آنها هستند، اما در واقع هیچ اعتقادی به خود اسلام هم نداشتند، چه رسد به نظام و امام. در زندان دیده بودم که اینها به چند درجه بالاتر از امام هم اعتقاد ندارند، منتهی می دانستند مردم فقط امام را به رهبری قبول دارند و لذا سعی می کردند از این حربه استفاده کنند. واقعاً اصطلاح منافق برازنده شان بود، چون مثلاً در زندان که بودند دین نداشتند، اما برای اینکه دیگران را فریب بدهند نماز می خواندند. تقی شهرام از سال 1350 تا 1352 در زندان پیشنماز بود!

مجاهدین خلق پس از اینکه هر ترفندی که زدند نتوانستند از امام تأیید بگیرند، سعی کردند مرحوم آیت الله طالقانی را در برابر امام قرار بدهند و در واقع رهبرتراشی کنند، اما موفق نشدند.به نظر شما علت این امر چه بود؟

مرحوم آیت الله طالقانی تا سال 1353 هر طور بود سعی کردند اینها را برگردانند و به صداقت برخی از آنها اعتقاد داشتند، اما در سالهای 1353 به بعد خود ایشان هم در زندان بودند و ازنزدیک به ماهیت آنها پی برده بودند. در سالهای 1357 و 1358 و در فضای سیاسی اجتماعی اوایل انقلاب، صلاح نمی دیدند آنها را مستقیماً و علناً محکوم کنند، اما دریکی از آخرین نماز جمعه های عمرشان دیدیم چگونه علیه آنها موضع گیری کردند. مرحوم آیت الله طالقانی کسی نبودند که نه به خاطر مجاهدین، نه به خاطر هیچ فرد، گروه و جریانی دست از اعتقادات بردارند.

یکی از جریاناتی که مورد حمله مستقیم مجاهدین خلق بود، حزب جمهوری اسلامی بود. راهکار حزب برای مقابله با این حملات چه بود؟

افشاگری و آگاه سازی که باعث شد بسیاری از طرفداران جدی آنها برگردند. حزب جمهوری اسلامی نمی توانست برخلاف نظر امام حرکت کند. امام هم تا سال 1359 معتقد به برخورد با مجاهدین خلق نبودند و می فرمودند: بگذارید اینها ماهیت واقعی خودشان را به مردم نشان بدهند. البته این نگاه به صبر و مرور زمان نیاز داشت که کار دشواری بود. امام در مورد مهندس بازرگان و بنی صدر هم همین گونه موضع گرفتند، در حالی که خودشان هیچ یک از آنها را برای تصدی مقامی که اشغال کردند، شایسته نمی دانستند.

جنابعالی در چند سال گذشته معتقد بودید که شبکه گسترده مجاهدین، به رغم ضربات کاری که به این جریان خورده، همچنان در کشور باقی است. هنوز هم بر این باور هستید؟

صد در صد! نمونه اش را در روز عاشورای سال 1388 دیدیم که عده ای از نفوذیهای آنها دستگیر شدند. استراتژی ثابت غرب و یکی از بازوهای اجرایی آن، بی ثبات سازی کشوراست تا نظام نتواند به کارهای زیربنایی خود برسد. در مقطعی با ترور، زمانی با بیانیه و تظاهرات و گاهی با افشای اسناد و اطلاعات یا حرکتهایی در خارج از کشور علیه سفارتخانه های ما و خلاصه هر روز با برنامه ای، ثبات کشور را به هم می ریزند و با اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی مقابله می کنند. کاری که در سال 1388 هم کردند و صدمه های جدی به حیثیت نظام زدند. بخش اعظم خبرسازی ها، فیلمسازی ها و سایت ها در داخل و خارج از کشور دست آنها بود که متأسفانه دستگاههای مسئول ما جرئت اعلام نام آنها را ندارند!

چرا؟

چون چیزی بدتر از این نمی شود که با این کارشان اعتراف کنند که اینها 30 سال است در دستگاه ما هستند و ما متوجه نشده ایم! اعتراف به این واقعیت، جرئت می خواهد. اگر بیایند و اعتراف کنند، آن وقت باید به مردم جواب بدهند که پس تا به حال چه کار می کرده اند؟

آیا حضور و نفوذ این گروه در حاکمیت،تا به حال وبرای همه  ناشناخته بوده است؟

خیر، ما قضیه را جدی نگرفتیم و تلاش نکردیم بشناسیم و سرکوب کنیم. هنوز هم این نفوذ کاملاً جدی است. تصور نکنید اینها به خارج رفته اند. خودشان می گویند: در ایران تشکیلات داریم و واقعاً هم دارند!

آیا موفق می شوند؟

موفق به براندازی نظام نمی شوند، اما استراتژی آنها تضعیف نظام و سقوط تدریجی و ضربه زدن به حیثیت نظام است. کافی است بروید خارج و مدتی اخبار را از رسانه های داخلی نگیرید و کاملاً در فضا و جو آنجا قرار بگیرید تا متوجه شوید در دنیا چه ذهنیتی در باره ایران ساخته اند! حتی مسلمان ها بعد از قضیه سال 1388 می پرسیدند: آیا رژیم شما می ماند؟ این نوع سئوالات و شبهات جدی است و باید به آنها پاسخ های جدی داد. مسلمانان دنیا می گویند: ما به امام و جمهوری اسلامی اعتقاد داریم، ولی یک سئوال جدی داریم که با این وضعی که حرکت می کنید، به کجا می روید؟اینگونه ذهنیت سازی ها،کار این گروه است.

برگردیم به تحلیل شما از مجاهدین خلق. به نظر شما اگر مجاهدین دست به اسلحه نمی بردند، در هدف خود موفق می شدند؟

تنهاحماقتشان همین بود که عجله کردند!اگر آنها کار سیاسی می کردند، با توجه به تشکیلات عریض و طویلی که داشتند، قطعاً در دو سه انتخابات بعدی پیروز می شدند و زمام امور را در دست می گرفتند. خدا خواست که حماقت کنند. بنی صدر هم همین اشتباه را کرد. او 86 درصد آرا را به دست آورده بود و اگر عجله نمی کرد، می توانست کلاً مسیر انقلاب را عوض کند! باز هم خواست خدا بود که او حماقت کرد، والا ما کار مهمی نکردیم. در بسیاری از کشورهای دنیا بعد از انقلابشان، افراد و جریاناتی آمدند و ده بیست سال با حوصله کار سیاسی کردند و انقلابشان را به مسیر انحرافی کشیدند و بردند! نمونه هایش در روسیه، چین و کشورهای دیگر است. هوشیاری حضرت امام بود که کمترین ضعفی نشان ندادند، چون بسیار خوب می دانستند مجاهدین تشکیلات بسیار گسترده ای دارند و حمایت شرق و غرب را همزمان به دست آورده اند و لذا باید با آنها برخورد قاطع کرد، چون اگر بمانند ریشه کن کردن آنها کار ساده ای نیست. امروز قدرت دشمن در کار رسانه ای فرهنگی سیاسی ، بسیار بیشتر از دهه های 60 و 70 است که مقابله،صرفا نظامی و سیاسی بود. ما برای جنگ نرم برنامه و پیگیری نداریم و پاشنه آشیل ما همین جاست. در این زمینه هیچ فرد و نهادی مسئول نیست که اگر کوتاهی کرد بتوانید یقه اش را بگیرید!این همه سمینار، مقاله و دفتر و دستک، آخرش چه شد؟ اول مسئول قضیه را تعیین کنید تا بعد بشود از او پرسید چرا کاری نکرده است یا نمی کند. دراین باره حرف بسیار است.


منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران