تبیان، دستیار زندگی
شعر افشین علاء برای بابارجب، جانبازی که شاعرانه زیست و شهید شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صورتت را هدیه دادی تا بمانی در حجاب

شعر افشین علاء برای بابارجب، جانبازی که شاعرانه زیست و شهید شد.

بخش ادبیات تبیان

صورتت را هدیه دادی تا بمانی در حجاب

در پی شهادت جانباز حاج رجب محمد زاده افشین علا از شعرای کشور شعری برای وی با عنوان «زیر باران بهشت» سروده است.

با تو ای زیباترین! آیینه هم محرم نبود
طاقت دیدار رخسار تو در عالم نبود

صورتت را هدیه دادی تا بمانی در حجاب
چون کسی با سیرت نادیده ات محرم نبود

دست و رو یک عمر شستی زیر باران بهشت
سعی کرد اما حریفت در صفا زمزم نبود

چشم های ما تهی چون چاه بودند ای عزیز
ورنه حسن ماه رخسارت ز یوسف کم نبود

تک درختا! ریشه چون در خاک جنت داشتی
با تو غیر از شاخ طوبی در جهان همدم نبود

گرچه گم بودی میان خاک چون انگشتری
مشتری چون داشتی در آسمان ها غم نبود

خوش خرامیدی چو طاووس از جهان سوی جنان
خوب کردی خوب من! این خاکدان خرم نبود...


منبع: فارس