تبیان، دستیار زندگی
دانشجوی مدارك پزشكی با مطالعه دروسی مانند طبقه بندی یا كدگذاری بین المللی بیماری ها، بایگانی مدارك پزشكی، كلیات پزشكی، آشنایی با اصطلاحات پزشكی، آمار و كامپیوتر، خود را آماده می كند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رشته مدارک پزشکی

پایه هر طرح، تحقیق و پژوهش پزشكی، اطلاعات و آمار بهداشتی درمانی است.

رشته مدارک پزشکی

امروزه در كشورهای پیشرفته و در حال رشد دنیا برای جمع آوری علمی داده های بهداشتی درمانی، پردازش یا پروروندن این داده ها و سازماندهی، توزیع و حفاظت از آنها، رشته مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی مطرح شده است.

رشته ای كه فارغ التحصیلان آن به عنوان بازوهایی توانمند، ناب ترین اطلاعات را در اختیار سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام بهداشتی درمانی یك كشور قرار می دهند. این رشته در دانشگاه ها و مركز آموزش عالی كشور ما به نام رشته مدارك پزشكی در مقطع كاردانی دانشجو می پذیرد و فارغ التحصیلان آن می توانند به طور ناپیوسته تا مقطع دكترا نیز ادامه تحصیل دهند.

رشته مدارك پزشكی رشته ای علمی اطلاعاتی است و قلمرو بحث آن اطلاعات بهداشتی درمانی می باشد و متخصصان آن نیز مدیران اطلاعات بهداشتی درمانی كشور هستند، یعنی یك دانشجوی مدارك پزشكی با مطالعه دروسی مانند طبقه بندی یا كدگذاری بین المللی بیماری ها، بایگانی مدارك پزشكی، كلیات پزشكی، آشنایی با اصطلاحات پزشكی، آمار و كامپیوتر، خود را آماده می كند تا اطلاعات بهداشتی درمانی را به خوبی تجزیه و تحلیل كرده و سپس برای برنامه ریزی های نظام بهداشتی درمانی در اختیار مدیر یك بیمارستان یا مدیران كلان كشور قرار دهد.

رشته مدارک پزشکی

توانایی های لازم

آمار به ویژه آمار حیاتی در رشته مدارك پزشكی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل دانشجوی مدارك پزشكی باید در درس ریاضی و آمار قوی بوده و هم چنین به زبان انگلیسی مسلط باشد. در ضمن دانشجو باید به زیست شناسی علاقه مند باشد چون در نهایت پرونده های بیماران را كه در آنها اطلاعات مربوط به نوع بیماری و نحوه درمان یا پیشرفت بیماری درج شده است، تجزیه و تحلیل می كند.

موقعیت های شغلی در ایران

در هر بیمارستان یا مركز خدماتی درمانی، بخشی به نام بخش مدارك پزشكی وجود دارد كه دارای 4 واحد آمار بیمارستانی، پذیرش، بایگانی مدارك پزشكی و واحد كدگذاری بیماری ها است و مسئول این بخش و كاركنان آن باید فارغ التحصیل رشته مدارك پزشكی باشند.

فارغ التحصیلان مدارك پزشكی در مقطع كاردانی فعالیت های مربوط به واحدهای پذیرش، آمار، كدگذاری و ذخیره و بازیابی پرونده های پزشكی بیمارستان را انجام می دهند و كارشناسان این رشته نیز مدیریت هریك از واحدهای یاد شده یا مدیریت بخش مدارك پزشكی بیمارستان ها و مراكز بهداشتی درمانی را برعهده می گیرند.

دروس پایه:
بهداشت محیط بیمارستان، فیزیولوژی، آشنایی با باكتری، ویروس، قارچ و انگل، اخلاق و مقررات حرفه ای، روانشناسی مقدماتی و روابط انسانی، ریاضیات پایه، آناتومی.
دروس اصلی:
كلیات پزشكی، اصطلاحات پزشكی، زبان اختصاصی، اصول مدیریت بیمارستانی، مددكاری اجتماعی، كامپیوتر و كاربرد آن، ماشین نویسی عملی و نظری.
دروس تخصصی:
كدگذاری بیماری ها، مدارك پزشكی، آمار حیاتی مقدماتی، شاخص های بهداشتی و آمار بیمارستانی، اصول و روش های بایگانی، بایگانی پزشكی، كارآموزی در عرصه.

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان