تبیان، دستیار زندگی
ژاپن بسیاری از نشانه های معماری غربی، مدرن و پست مدرن را در طرح های سنتی ژاپنی ادغام کرده و امروز در تکنولوژی و طراحی معماری پیشرو است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ژاپن، پیشتاز نوآوری در معماری معاصر

ژاپن بسیاری از نشانه های معماری غربی، مدرن و پست مدرن را در طرح های سنتی ژاپنی ادغام کرده و امروز در تکنولوژی و طراحی معماری پیشرو است.

فراوری: یاسمن پیشوایی - بخش هنری تبیان
معماری ژاپنی

تأمین سکونتگاه جدید برای بشر، چیزی فراتر از برپایی خانه های مدرن است. انسان تنها در خانه اش «سکنی نمی گزیند»؛ او در کنار همشهری هایش در موسسات عمومی و فضاهای شهری نیز زندگی می کند. از این رو برای تجربه تعلق و مشارکت، شناسایی وسیع و گسترده امری ضروری است. هدف از این شناسایی ویژگی مکان است، که با ساختارهای طبیعی و همچنین مصنوعی تعیین می شود.
بنابراین هدف غایی معماری، خلق و محافظت از مکان است پس معماری تنها مسئله چگونه و چه نیست، بلکه مسئله کجا نیز هست. بنابراین، مسئله نهایی این است که معماری در خلق مکان های رضایت بخش برای شیوه جدید زندگی موفق بوده است یا نه. با وجود این ، مکان مدرن مکانی است که هویت خاص خود را دارد. البته در عین حال، مکان باید دارای نوعی آشکارگی یا فراخی واقعی باشد که حضور همزمان «مکانهای بیشمار» را نشان دهد.
جنبش مدرن مدت ها پیش نیاز به عظمت و منطقه گرایی جدید، یعنی نیاز به فرم های نمادین جدید، را تشخیص داد. یکی از کشورهایی که در دستیابی به این مهم پیشرو بوده، کشور ژاپن است.
امروزه سبک معماری مدرن ژاپن در طراحی و معماری ساختمان های جدید نقش مهمی را ایفا می کند و برترین شرکت های معماری جهان را به چالش کشیده است. در سبک معماری ژاپن محدودیتی وجود ندارد، ساختمان هایی مدرن را حتی در کوچک ترین سایت ها را طراحی می کنند در حالی که سازه ای بسیار پایدار در برابر شرایط زلزله خیز کشور ژاپن دارند.
از قرن نوزدهم به بعد ژاپن بسیاری از نشانه های معماری غربی، مدرن و پست مدرن را در طرح های سنتی ژاپنی ادغام کرده و امروز در تکنولوژی و طراحی معماری پیشرو است.
حضور مدرنیته و به تبع آن معماری مدرن در اقصی نقاط دنیا، به دلیل چالش با سنت ها و الگوهای گذشته همواره تأثیری بنیادی در معماری کشورهای مختلف دنیا داشته است. در این میان ژاپن در تلفیق الگوهای بومی با فناوری های پیشرفته و نوین کشوری موفق محسوب می شود.

معماری ژاپنی چه در گذشته و چه در امروز واجد ارزش های زیبایی شناختی مینیمالیستی است و وجه اساسی پدید آمدن آن ارزش قائل بودن برای هدف نهایی معماری یعنی آرامش و آسایش استفاده کننده یا «انسان» است. از آنجا که شکل گیری هر یک از اجزاء در معماری ژاپن به گونه ای شکل می گیرد که منطبق بر الگوهای زندگی و پاسخگوی نیازهای انسانی است، کارکردگرایی و رفاه استفاده کننده در درجه اول اهمیت قرار می گیرد.

معماری ژاپنی
کتابخانه دانشگاه هنر تاما، توکیو، 2007

ژاپن به عنوان سرزمینی که صاحب ویژگی های بسیار در معماری، هنر و فرهنگ خود است، در مواجهه با شرایط جدید، تغییرات پیش رو و روش های نوین ساخت به راه حل های قابل قبول و گاه زیرکانه ای رسیده و تداوم نگاه گذشته را که متکی بر خواست های درونی انسان و ارزش های جمعی است با شاخصه های معماری معاصر گره می زند.
کتابی با نام " نوآوری در خانه های ژاپنی " بر اساس تحقیقات "فیلیپ جودیدو" نوشته شده است و نمونه هایی که در ادامه می بینید، نمونه های ذکر شده در این کتاب هستند.
معماری ژاپنی
خانه ی خم - طراحی شرکت koji tsutsui & associates

معماری ژاپنی

خانه ای در kyodo - شرکت معماری go hasegawa & associates

معماری ژاپنی

خانه ی tsuchihashi - شرکت معماری kazuyo sejima & associatesمنابع:
هنرآنلاین
سایت اینجا یک معمار می نویسد