تبیان، دستیار زندگی
مشاور وزیر کشور از برگزاری جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور رییس جمهور در مردادماه خبر داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگزاری جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور رییس جمهور در مرداد


مشاور وزیر کشور از برگزاری جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور رییس جمهور در مردادماه خبر داد.

بخش اجتماعی تبیان
شورای اجتماعی کشور

رضا محبوبی با بیان اینکه جلسات ماهانه شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور و جلسات فصلی با ریاست رییس جمهور برگزار می شود، افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قرار است جلسه فصلی شورای اجتماعی کشور تا پایان مردادماه با حضور روحانی برگزار شود.
معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور در خصوص دستور جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور رییس جمهور برگزار خواهد شد، تاکید کرد: هنوز دستور جلسه شورای اجتماعی با حضور رئیس جمهور نهایی نشده است اما به طور قطع مهمترین آسیب های اجتماعی کشور و اقدامات انجام شده از سوی دستگاه های متولی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
مشاور وزیر کشور گفت: در جلسه فصلی پیشین شورای اجتماعی که اردیبهشت ماه با حضور روحانی برگزار شد، ۵ اولویت اجتماعی کشور مطرح و پیش نویس طرح تقسیم ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجمای تصویب شد و امیدواریم در جلسه آتی نیز تصمیمات خوبی در زمینه کاهش یا کنترل آسیب های اجتماعی گرفته شود.منبع: مهر