تبیان، دستیار زندگی
یک دیوار رنگارنگ ، چند میخ، کلمه مهربانی و دیگر هیچ. این است حال و روز این روزهای دیوار مهربانی در پایتخت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیوار مهربانی تعطیل شد


یک دیوار رنگارنگ ، چند میخ، کلمه مهربانی و دیگر هیچ. این است حال و روز این روزهای دیوار مهربانی در پایتخت.

بخش اجتماعی تبیان
دیوار مهربانی


برخی دیوارها که وضع بهتری دارند چند لباس ژنده و پاره هم روی میخ دارند و لباس های مندرسی که روی زمین پخش و پلاست. رو به روی متروی میدان حر حتی میخ های روی دیوار هم کنده شده. فقط چند حفره خالی می بینی و رنگی که از دیوار مهربانی مانده است. کاملاً تعطیل است.
زنی می گذرد نگاهش به دست های من است که از دیوار خالی عکس می گیرم. می گوید خانم تمام شد، عمر مهربانی هم سرآمد.
جمله اش بارها در سرم تکرار می شود. واقعاً کجاست آن همه ذوق، شور و استقبال از این ایده. عمرش تمام شد؟ چرا کسی این روزها ایده ای که میلیون ها نفر را جذب کرده بود دنبال نمی کند. چرا کسی به فکر سر و سامان دادنش نیست؟ شاید فصل گرما مردم را بی علاقه کرده یا وضع آشفته و نابسامان دیوارها. آیا براستی عمر مهربانی سر آمده؟منبع: شرق