تبیان، دستیار زندگی
اکثر داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری در انتظار اعلام نتایج اولیه آن در که در دهه سوم مرداد ماه اعلام می شود به سر می برند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا به علایق تحصیلی خود آگاهی دارید؟

اکثر داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری در انتظار اعلام نتایج اولیه آن که در دهه سوم مرداد ماه اعلام می شود به سر می برند.

آیا به علایق تحصیلی خود آگاهی دارید؟

با توجه به شرایط زمانی و فرصت های باقی مانده تا اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1395 و مهلتی که پس از آن از سوی سازمان سنجش به داوطلبان واجد شرایط برای انتخاب رشته های تحصیلی در گروه های آزمایشی پنچگانه این آزمون داده می شود.

بر آن شدیم که تا زمان اعلام نتایج اولیه و مهلت انتخاب رشته را به موضوعاتی در ارتباط با آشنایی با علایق تحصیلی خود، آشنا یی با استعدادها و توانایی های خود، آشنایی با "دانشگاه" و "آموزش عالی" و هدف از ورود در آن، و آشنایی با رشته های تحصیلی اختصاص داده و در فرصت های بعدی که مقارن مهلت انتخاب رشته خواهد بود راجع به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی که به صورت اینترنتی است با شما در این مقاله ها سخن می گوییم.

شناخت علایق تحصیلی

اجازه بدهید که در همین ابتدای بحث و طرح موضوع، گفتارمان را با حدیثی مشهور از یکی از معصومان علیه السلام که چندان بی ارتباط با عنوان "یادداشت" ما در این مقاله نیست آغاز کرده و سخنمان را بدان متبرک نماییم.

از معصوم (ع) روایت شده است (من عرف نفسه فقد عرف ربه) "هر کس خود را شناخت، تحقیقاً خدای خویش را شناخته است."

این حدیث و ده ها و بلکه صدها حدیث شریف از این دست، که در اهمیت شناخت از خود و خودشناسی آمده است، تنها به کار سامان دادن آخرت انسان ها نمی آید، و از آن جایی که خداوند عالمیان حکیم است و هیچ عمل او نمی تواند بدون حکمت باشد.

انسان را نیز بنابر حکمت بالغه خویش، که در آفرینش تمام موجودات اعم از جمادات و نباتات و جانداران از جمله انسان جاری است، در بردارنده مجموعه ای از استعدادهای بیکران خود که از یک انسان به انسان دیگر متفاوت است، آفریده است که می تواند در چگونگی مواجه شدن آدمیان با امور دنیویشان و رفع امور آن ها بسیار اثر بخش باشد.

با این مقدمه کوتاه می خواهیم عنوان کنیم که نخستین گام در انتخاب رشته تحصیلی برای هر فرد، شناخت فرد از خود و علایق تحصیلی واقعی خویش است.

البته در همین جا باید متذکر شویم که این شناخت فرد از خود، تنها به علایق تحصیلی او بر نمی گردد. بلکه از آن جایی که آدمی با توجه به ادراکات حسی و عقلی خود در مواجه با هر چیز که برای ادامه زندگیش لازم می آید، دست به انتخاب می زند، ناگزیر از درک این شناخت و آشنایی با علایق خود در تمام امور مربوط به زندگی فردیش می باشد.

آیا به علایق تحصیلی خود آگاهی دارید؟

منتها در انجام برخی از امور مانند: انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب همسر و شریک زندگی، انتخاب دوستان مناسب و ... نوعاً این "شناخت" ها رنگ و بویی دیگر می یابند و در مقایسه با شناختی که انسان از علایقش راجع به غذاها، میوه ها، تفریحات و ... دارد از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار می شوند.

زیرا در شناختی که او می خواهد راجع به انتخاب رشته تحصیلی یا دوستان یا همسر و شریک مناسب برای زندگی مشترک پیدا کند هر چه درجه این آشنایی و شناخت راجع به گزینش بهترین گزینه ها در موارد پیش گفته، بیشتر و عمیق تر باشد، آدمی از موفقیت مطلوب تری در زندگی آینده اش برخوردار شده و در چنین مواردی کمتر دچار شکست های احتمالی خواهد شد.

به همین خاطر، بهتر آن است که هر داوطلب کنکور، در این روزهای باقی مانده تا زمان اعلام نتایج اولیه و مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری امسال، با دوری از هر گونه هیجان ( که نوعاً لازمه سنین جوانی است) و همین طور پرهیز از جو غالب جامعه و سفارش و توصیه افراد ناآگاه، در خلوتی که برای خود فراهم می سازد به درون خود رجوع کند و با شناختی که از علایق قلبی خویش دارد و همچنین شناخت  استعدادهای درونی که در وجود اون چون گنجی پنهان نفته است.

آیا به علایق تحصیلی خود آگاهی دارید؟

به جستجوی علایق درونی خود نسبت به رشته های دانشگاهی که مطلوب نظر اوست بپردازد.  مطمئناً پیش از آشنایی داوطلب با رشته های مختلف تحصیلی و پرداختن وی به این موضوع که کدامیک از این رشته ها زودتر او را به جریان زندگی مرفه و آسوده متصل می سازد، و همینطور پیش از آشنایی او با استعدادها و توانایی های خود، که بحث ما در این مقاله های بعدی خواهد بود پرداختن عمیق به علایق تحصیلی از سوی فرد داوطلب، می تواند او را در آشنایی با مراحل بعد یاری نماید.

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان،‌تنظیم:نیلوفر یاقوتی