تبیان، دستیار زندگی
آئین افتتاح موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان با حضور مدیر امور استان های موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در زاهدان برگزار شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آئین افتتاح موسسه تبیان در زاهدان

آئین افتتاح موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان با حضور مدیر امور استان های موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در زاهدان برگزار شد.

هومن بهلولی- روابط عمومی

آئین افتتاح موسسه تبیان در زاهدان
آئین افتتاح موسسه تبیان در زاهدان
آئین افتتاح موسسه تبیان در زاهدان
آئین افتتاح موسسه تبیان در زاهدان
آئین افتتاح موسسه تبیان در زاهدان
آئین افتتاح موسسه تبیان در زاهدان
آئین افتتاح موسسه تبیان در زاهدان
آئین افتتاح موسسه تبیان در زاهدان