تبیان، دستیار زندگی
طفلکی تنها مونده ...یه لنگه ی جورابم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لنگه جوراب

لنگه جوراب

لنگه جوراب

طفلکی تنها مونده

 یه لنگه ی جورابم

لنگه جوراب

شب که وقت خوابه

 می آد تو رخت خوابم

لنگه جوراب

برای لنگه جوراب 

یه فکر تازه دارم

لنگه جوراب

یه خرده پنبه ی ریز

توی دلش می ذارم

لنگه جوراب

دکمه های اضافی

می شه به جای چشماش

لنگه جوراب

دو تا گردوی قرمز

 می چسبونم رو لپاش

لنگه جوراب

مامان براش با کاموا 

 یه دست مو می ذاره

لنگه جوراب

دهن براش می ذاره 

 عروسکم می خنده

koodak@tebyan.com

شهرزاد فراهانی-روزهای زندگی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.