تبیان، دستیار زندگی
بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، روزانه ۵۰۰ خانواده مهاجر افغانستانی از پاکستان به کشور خود باز می گردند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازگشت روزانه 500 خانواده از پاکستان به افغانستان


بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، روزانه 500 خانواده مهاجر افغانستانی از پاکستان به کشور خود باز می گردند.

بازگشت روزانه ۵۰۰ خانواده از پاکستان به افغانستان

مقام های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهنده گان در شهر پشاور پاکستان با ابراز اینکه روزانه 500 خانواده مهاجر افغانستانی از پاکستان به کشور خود باز می گردند، گفتند: روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان در این اواخر به گونه بی پیشینه ای افزایش یافته و روزانه بیشتر از 500 خانواده مهاجر داوطلبانه به افغانستان بازمی گردند. درحالی که در گذشته تنها ده خانواده حاضر بودند، داوطلبانه به کشورشان برگردند.
یک مقام کمیشنری ملل متحد در پشاور در این باره چنین اظهار داشت: پیش ازاین تنها حدود ده خانواده روزانه داوطلبانه حاضرمی شد، به کشور بازگردد، اما اکنون بیش از سه صد خانواده این جا میاند.
وی افزود: اگر می خواهیم شمار کسانی که به کشور باز می گردند، افزایش یابد، ناگزیر هستیم ظرفیت این مرکز ثبت نام را نیز افزایش دهیم.
از سوی دیگر، عبدالله وحید پویان، جنرال قونسل افغانستان در پشاور می گوید: برخلاف آنچه انتظارمی رفت، شمار پناهجویان افغان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. زیرا در این روز ها از چهار صد تا پنج تن در روز به گونه داوطلبانه از پاکستان به افغانستان می روند، درحالی که در گذشته شمار این گونه خانواده ها بسیار کم بود"
وی می افزاید: هرچند درگذشته روزانه تا پنجاه خانواده از پاکستان به کشور بازمی گشتند، اما اکنون شمار آنها به پنجصد خانواده رسیده است.
منبع: طلوع نیوز