تبیان، دستیار زندگی
حکومت افغانستان برنامه عملی موافقتنامه ایجاد دهلیز حمل و نقل و ترانزیت بین المللی میان افغانستان، ایران و هند (موافقنامه چابهار) را به بررسی گرفت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکومت اصول موافقنامه چابهار را تایید کرد


 حکومت افغانستان برنامه عملی موافقتنامه ایجاد دهلیز حمل و نقل و ترانزیت بین المللی میان افغانستان، ایران و هند (موافقنامه چابهار) را به بررسی گرفت.

حکومت اصول موافقنامه چابهار را تایید کرد


در جلسه این هفته کابینه افغانستان، وزیر ترانسپورت و هوانوردی برنامه عملی موافقتنامه چابهار را به جلسه ارایه و اعضای کابینه آن را به بحث گرفت.
در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که در نشست کابینه وزیر ترانسپورت و هوانوردی پلان تطبیقی موافقتنامه ایجاد دهلیز حمل و نقل و ترانزیت بین المللی میان جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) را به جلسه مطرح کرد.
وزیر ترانسپورت و هوانوردی گفت که پلان تطبیقی شامل طی مراحل تائید موافقتنامه چابهار از مجرای کابینه و شورای ملی، کنفرانس آگاهی دهی در مورد محتوای موافقتنامه چابهار برای سکتور خصوصی، ارزیابی وضعیت حمل و نقل در مناطق مرزی متصل به دهلیز چابهار توسط کمیت   تخنیکی حمل و نقل تحت نظر وزیر ترانسپورت، ایجاد شورای هماهنگی، کمیت   پیگیری، ترمینال های مسافر بری و باربری و پارکینگ های بین راهی، ایجاد سهولت های ویزه، رود پاس و خط السیر و تطبیق تفاهم نامه دو جانبه بین وزارت تجارت و صنایع افغانستان و سازمان منطقه آزاد چابهار ایران به منظور تنظیم حمل و نقل ترانزیتی کالا و مسافر و سرمایه گذاری، تاجران افغان در منطقه آزاد تجارتی- صنعتی چابهار می باشد.
کابینه افغانستان، این پلان تطبیقی را در پرنسیپ (اصول) تائید کرد و وزارت های مالیه، تجارت و صنایع، امور شهرسازی و اداره اراضی را موظف کرد، پلان متذکره را بر مبنای موافقتنامه بررسی و طرح واضح و همه جانبه را با در نظر داشت ضرورت های مالی، حقوقی، لوایح و مقررات در چارچوب مناسبات دو جانبه ترتیب نموده به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.
منبع: خبرگزاری جمهور