تبیان، دستیار زندگی
کتاب «آموزه غیبت و تأثیر آن بر تکامل اندیشه سیاسی شیعه» نوشته سهرابعلی افروغ منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتشار کتاب «آموزه غیبت و تأثیر آن بر تکامل اندیشه سیاسی شیعه»

کتاب «آموزه غیبت و تأثیر آن بر تکامل اندیشه سیاسی شیعه» نوشته سهرابعلی افروغ منتشر شد.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
ذ

مدیرمسئول انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب درباره محتوای این کتاب اظهار داشت: اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت سیر تکاملی خاصی را به همراه داشته است. بدون تردید بررسی اندیشه ها و دیدگاه های سیاسی فقیهان شیعه در دوره های مختلف در واقع روشنگر این دگرگونی و اثرگذاری آموزه غیبت بر آن ها بوده است.

وی با بیان این که این کتاب در پنج فصل به بررسی مهم ترین مواضع این دوره و دستاوردهای آن پرداخته است، گفت: این کتاب در باب شیعه و سیاست و فقیهان شیعه نوشته شده است و فصل نخست این کتاب، کلیات را در بر می گیرد.

مدیرمسئول انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب خاطرنشان کرد: فصل دوم خاستگاه و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام شیعی است که به ادوار مختلف اندیشه سیاسی در اسلام از منظر تاریخی اشاره دارد و مربوط به خاستگاه تشیع و مبانی و مصادیق اندیشه سیاسی شیعه است. منابع و اصول سیاسی تشیع و عدالت به مثابه جوهر اندیشه سیاسی شیعه از مباحث دیگر این فصل است.

وی با اشاره به مباحث فصل سوم با عنوان ظهور اندیشه سیاسی شیعه که پس از غیبت کبری تا قرن دهم را در بر دارد، گفت: در این فصل به دیدگاه فقیهان و دانشمندان بزرگی مانند شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول اشاره شده است.

روحانی عنوان کرد: فصل چهارم دوره شکل گیری مبانی نظریه های سیاسی شیعه در واقع قرن دهم تا سیزدهم را در بر می گیرد که شکل گیری مبانی نظری سیاسی شیعه از فقیهان بزرگ شهید ثانی، وحید بهبهانی، ملا احمد نراقی، سید محمد مهدی طباطبایی، محمد حسن نجفی و شیخ اعظم انصاری طرح بحث شده است.

وی یادآور شد: فصل پایانی این اثر بسیار مهم است و در آن، تکامل نظریه های سیاسی شیعه، و چارچوب و مبانی نظام سیاسی مطرح شده است.

مدیرمسئول انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان این که در این فصل عوامل مؤثر بر تحول اندیشه سیاسی شیعه پس از مشروطیت مورد نظر مؤلف است، گفت: در این اثر به دیدگاه های سیاسی میرزا محمدحسین نائینی، شهید سید محمدباقر صدر و در نهایت امام خمینی(ره) به طور کامل پرداخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این بخش کتاب به نظریه سیاسی و چارچوب هایی که در اندیشه سیاسی آن ها مطرح است، اشاره شده و در نهایت آسیب شناسی نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) تبیین شده است.

روحانی عنوان کرد: این کتاب پژوهش بنیادین در مباحث تکامل اندیشه سیاسی شیعه است و با توجه به این که تازه وارد بازار نشر شده برای محققان و اندیشمندان قابل استفاده است.

کتاب آموزه غیبت و تأثیر آن بر تکامل اندیشه سیاسی شیعه به همت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب با هزار نسخه و قیمت 10 هزار تومان منتشر شده است.


منبع:
سایت دانشگاه ادیان و مذاهب

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.