تبیان، دستیار زندگی
دره تاریخی پنجشیر در شمال افغانستان، یکی از مناطق سرسبز و غنی این کشور است که رودخانه خروشان پنجشیر در دل آن جریان دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طبیعت زیبای «دره پنجشیر»

دره تاریخی پنجشیر در شمال افغانستان، یکی از مناطق سرسبز و غنی این کشور است که رودخانه پنجشیر در دل آن جاری است.

طبیعت زیبای «دره پنجشیر»


«دره پنجشیر» در شمال افغانستان، یکی از مناطق تاریخی و در عین حال سرسبز و غنی این کشور است که رودخانه خروشان پنجشیر نیز در دل کوه های آن جریان دارد.
مقاومت سرسختانه مردم دره پنجشیر مقابل روس ها، به این دره کوچک و زیبا شهرت خاصی بخشیده است. «احمد شاه مسعود»، فرمانده شجاع افغانستان سال ها با رو س ها و طالبان در این دره مبارزه کرد و به شهادت رسید.
بسیاری از مناطق افغانستان هنوز برخی از این مناطق ناشناخته باقی مانده و دره سر سبز پنجشیر که حد فاصل کابل و بدخشان محسوب می شود، یکی از این مناطق است که در دل خود کوه های زرخیز «لعل بدخشان» را نهفته دارد و در کتاب های تاریخی از آن نام برده شده است.
مولف کتاب «حدودالعالم» درباره پنجشیر چنین نوشته است: «پنجهیر و جاریانه دو شهریست و اندرون معدن سیمست، رودی میان این دو شهر بگذرد و اندر حدود هندوستان افتد».
«ابن بطوطه» نیز در سفرنامه خود درباره معنی دره پنچشیر چنین نگاشته است: «پنج هیر به معنی کوه است و پنج هیر یعنی پنج کوه. در آنجا شهر قشنگ و آبادانی دیدم که روی نهر برگ کبودینی بنا شده است. این رودخانه از کوهستان بدخش سرچشمه می گیرد. یاقوت معروف بدخش از همین کوهستان بدست می آید. این شهرها را چنگیز ملعون خراب کرد و از آن پس روی آبادانی ندیدند».
«صدیقه مسعود» همسر احمدشاه مسعود در کتاب «احمد شاه مسعود به روایت همسرش» دره پنجشیر را این گونه تعریف کرده است: «اگر آرامش بخش ترین مناظر دنیا را تصور کنید، آنوقت جایی را که من در آن بزرگ شده ام، در نظرتان آمده است. خانه های کاکلی که در زیر درختان توت و زردآلو پراکنده بودند، سایه خنک بیدهای مجنون، فریادهای شادی پسران که در رودخانه آب تنی می کردند مزارع کشت شده، باغ های سبزی کاری که اطرافشان را گل فرا گرفته بود، همه جا کاملاً نورانی و شفاف بود».

طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»طبیعت زیبای «دره پنجشیر»

منبع: خبرگزاری پژواک - پیام افتاب