تبیان، دستیار زندگی
اگر بی صدا بود زخم بسیجی، برای خدا و وطن بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فدای مرام شهیدان

شعر کوتاه

اگر بی صدا بود زخم بسیجی، برای خدا و وطن بود.

بخش ادبیات تبیان
فدای مرام شهیدان

حمید هنرجو، نویسنده،شاعر و پژوهشگر فرهنگی در واکنش به سخنان یکی از مسوولین قطعه شعری را در صفحه شخصی اش منتشر کرده است، که در ادامه می آید:

صدایش مهیب است دیوار صوتی
اگر بشکند با کلنگ سیاست
ولی من؛
به چشم خودم دیده ام
دستهایی - بدون صدا - را
که از بیخ بازو
قلم شد

و معبر به معبر
گروهان گروهان دلاور
از این بیشه، کم شد

صدایی نمی داد
نفس های پاکی
که در عمق تالاب ها
بند آمد
شهید غریبی
که با نور و لبخند آمد

چرا بی صدا بود فریاد؟
چرا بی صدا بود بمبی که افتاد
و شهر مرا
زیر و رو کرد؟

چرا بی صدا بود پرواز؟
که با گاز خردل
رقم خورد در جان سرباز

اگر بی صدا بود زخم بسیجی
اگر زیر باران ترکش
خروشید ارتش
نه "ما" و نه "من" بود
برای خدا و وطن بود

صدایش مهیب است دیوار صوتی
اگر بشکند با کلنگ سیاست
ولی دل شکستن، دریغا!
صدایی ندارد

فدای مرام شهیدان
خدایا!
دلم ادعایی ندارد

***

از میان آثار هنرجو، نماز هواپیما در سال 79 كتاب سال شناخته شد، كوچه فرشته ها در سال 78 كتاب سال جنگ شناخته و مورد تقدیر رئیس جمهور قرار گرفت و كتاب «لبخند تو رنگ انار است» در سال 1381 به خاطر پرداختن به مضمون انسان گرایی در ادبیات كودك در سی و هشتمین دوره كتاب بلونیا تقدیر شد.